روشی نوین برای محاسبه اعتماد در شبکه‌های اجتماعی موبایلی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رایانه، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه رایانه، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی موبایلی موجب تسهیل ارتباطات از طریق موبایل می‏شوند. کاربران این شبکه‌ها از موبایل به منظور دسترسی، اشتراک و توزیع اطلاعات استفاده می کنند. با افزایش روزافزون کاربران در شبکه‌های اجتماعی، حجم زیادی ازاطلاعات به اشتراک گذاشته شده که مشکلاتی از جمله انتشار مطالب نادرست و شایعات دروغ را در پی دارد. قوی ترین عامل برای سنجش صحت اطلاعات، استفاده از اعتبار هر کاربر به عنوان منبع توزیع اطلاعات می باشد. اعتبار هر کاربر به عنوان منبع پخش اطلاعات می تواند بر اساس اعتماد دیگر کاربران به آن کاربر محاسبه شود. با توجه به ذهنی و ادراکی بودن مفهوم اعتماد، نگاشت اعتماد به یک مدل محاسباتی یکی از مساله‌های مهم در سیستم‌های محاسباتی شبکه‌های اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است در شبکه‌های اجتماعی، اجتماعات گوناگونی وجود داشته باشد. در نتیجه، همه کاربران به صورت مستقیم به یکدیگر متصل نخواهند بود که منجر به پیچیده‌تر شدن فرآیند محاسبه اعتماد می‌شود. در این مقاله با استفاده از ویژگی‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، روشی جهت دسته‌بندی فازی کاربران پیشنهاد شده است و اعتماد بین کاربران واقع در یک دسته با استفاده از یک مدل محاسباتی، محاسبه می‌شود. هم‌چنین با استفاده از فرآیندهای ترکیب، انتقال و اجتماع اعتمادها، اعتماد بین کاربرانی که به صورت مستقیم به یکدیگر متصل نیستند نیز بدست می‌آید. با بررسی نتایج، مشاهده می‌شود که روش پیشنهادی افراد قابل اعتماد را با دقت بالایی تشخیص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new approach for trust computing in mobile social networks

نویسندگان [English]

  • Fereshteh-Azadi Parand 1
  • Farzam Matinfar 1
  • Fatemeh Mehdikhanloo 2
1 computer science group, mathematics and computer department, Allameh Tabataba'i university,Tehran,Iran
2 computer science group, mathematics and computer department, Allameh Tabataba'i university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Mobile social networks facilitate connections through mobile devices, and users of these networks can use mobile to access, share and distribute information. With increasing the number of users on social networks, the large amount of shared information and the dissemination of created information cause some problems such as rumor propagation and access to incorrect information. The most powerful tools for validity of received information is based upon the trust value which is assigned by the others. However, considering the subjective and perceptive nature of the concept of trust, the mapping of trust in a computational model is one of the important issues in computing systems of social networks. In addition, there may be various communities on social networks and all users will not be directly connected to each other, which leads to a more complex process of calculating trust. In this research, using user characteristics in social networks, a fuzzy classification approach is proposed, and the trust is computed between users in a class using a computational model. Also trust is gained between users who are not directly connected, using the combination, transition and aggregation processes. By comparing the results, it can be seen that the proposed method recognizes trustworthy people with high precision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fuzzy classification
  • Fuzzy Logic
  • Mobile Social Networks
  • Trust
  • Trust computing model