بازنمایی «شبکه ملی اطلاعات» در رسانه‌های برون‌مرزی

محمدساجد هاشمی؛ محمدهادی همایون

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 120-161

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.13156.143

چکیده
  شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، پروژه‌ای در دست اجرا است که در مقاطع مختلف مورد توجه رسانه‌ها ازجمله رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. ازآنجایی‌که بازنمایی‌های رسانه‌ای در این خصوص می‌تواند در جهت‌گیری افکار عمومی نسبت به ماهیت شبکه ملی اطلاعات مؤثر واقع شود، در این پژوهش بازنمایی این طرح در برخی رسانه‌های ...  بیشتر