راه‌های تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌ها از نظر متخصصان و حرفه‌ای های ارتباطات

کریم شعبانی؛ علی گرانمایه پور؛ شهناز هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.60020.1178

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی راه‌های تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بوده، زیرا سرعت انتشار خبر جعلی در رسانه‌های نوین و تأثیر سوء آن بر افکار عمومی، در مواردی غیرقابل‌جبران است.روش مطالعه حاضر کیفی و جامعه آماری آن شامل خبرگان حوزه علوم ارتباطات، رسانه و خبررسانی، که از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی ...  بیشتر

دلایل و عوامل انتخاب رسانه‌های غیر رسمی به عنوان منبع کسب اخبار

علی قاسمی جهان؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 339-368

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.59875.1172

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل کیفی و ارائه مدل فرایندی برای ترجیح رسانه‌های غیررسمی برای کسب اخبار بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه مبنایی (مدل سیستماتیک اشتراوس و کوربین) انجام‌شده است. نمونه تحقیق، مشارکت‌کنندگان بالقوه از اساتید و صاحب‌نظران، مدیران ستادی و مدیران اجرایی رسانه‌های فعال در سطح تهران بودند. ...  بیشتر