کاربرد رسانه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی؛ فرا تحلیل مقالات بین‌المللی

محمدکریم بیات؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ حامد علیپوری حافظی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1397، ، صفحه 317-365

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.15269.103

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی انواع رسانه‌های اجتماعی و کاربرد آن‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی است، که پژوهشگران در پژوهش‌های خود به آن پرداخته‌اند، بدین معنی که پژوهشگران در پژوهش‌های خود بیشترین کاربرد رسانه‌های اجتماعی را در کتابخانه‌ها کدام رسانه معرفی کرده و این رسانه‌ها چه کاربردهایی در کتابخانه‌های دانشگاهی داشته‌اند. ...  بیشتر