نقش رسانه‌های نوین در حل‌و‌فصل منازعات بین‌المللی

مرتضی نورمحمدی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1396، ، صفحه 61-94

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.21868.216

چکیده
  رسانه‌های نوین یک اصطلاح فراگیر است که اشاره به ابزارهای رسانه‌ای دارد که به شیوه‌های تعاملی و مشارکتی به‌کار گرفته می‌شود. حضور و تاثیرگذاری رسانه‌های نوین در تمامی ابعاد حیات بشری اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح روابط فروملی، ملی و بین‌المللی به‌طور روزافزون در حال گسترش است. این فناوری‌ها، همراه با رشد روزافزون شرکتهای ...  بیشتر