تأثیرات بازی‌های دیجیتال بر پرخاشگری: بررسی رویکردهای مختلف و نتیجه‌گیری‌های متضاد

مقداد مهرابی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1396، ، صفحه 111-127

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.21910.219

چکیده
  بازی‌های دیجیتال بخش مهمی از سرگرمی گروه‌های مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، همواره نگرانی‌هایی درباره تأثیرات منفی بازی‌ها ازجمله اشاعه رفتار پرخاشگرانه در بازیکنان وجود داشته است. نظریه‌ها و یافته‌های موجود درباره تأثیر بازی‌ها بر پرخاشگری، ناهمگون و بعضاً در تضاد است. در این مقاله با مطالعه ...  بیشتر