نویسنده = سیاوش صلواتیان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی عملکردِ رسانه‌های جمعی در جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی از خبرِ فوت مرتضی پاشایی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 179-216

10.22054/nms.2018.27593.365

سیاوش صلواتیان؛ مصیب علی اکبرزاده آرانی؛ عباس ناصری طاهری


2. مقایسه کاربرد عکس و متن اخبار در وبگاه شبکه های خبر، العالم و پرس‌تی‌وی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 96-136

10.22054/cs.2017.20270.185

فاطمه عظیمی فرد؛ سیاوش صلواتیان؛ علیرضا عمادالدین


3. راهکارهای افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه‌ای مخاطبان با استفاده از ظرفیت‌های پهن‌باند

دوره 2، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 41-79

10.22054/cs.2017.10774.42

عبدالعلی علی عسکری؛ سیاوش صلواتیان؛ محمد حسین اقبال دوست