نویسنده = زرین زردار
تعداد مقالات: 2
2. عوامل مؤثر بر تماشای شبکه ماهواره‌ای «من و تو» توسط جوانان

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 31-65

10.22054/cs.2018.21650.220

عبدالرحمان علیزاده؛ زرین زردار