نویسنده = میترا صمیعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 322-351

10.22054/nms.2018.27860.371

گلنسا گلینی مقدم؛ میترا صمیعی؛ مریم کمالی