نویسنده = ملیحه شیانی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگویی جهت ارتقای کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 245-278

10.22054/nms.2020.37901.637

مهدی شریفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ ملیحه شیانی؛ مهدخت شریفی