کلیدواژه‌ها = جریان‌سازی خبری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی عملکردِ رسانه‌های جمعی در جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی از خبرِ فوت مرتضی پاشایی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 179-216

10.22054/nms.2018.27593.365

سیاوش صلواتیان؛ مصیب علی اکبرزاده آرانی؛ عباس ناصری طاهری