بررسی تاثیر دو عامل حذف ارتباطات غیرکلامی و ارسال در لحظه پیام، بر فرایند انتقال پیام در پیام‌رسانهای موبایلی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

10.22054/nms.2020.31790.472

چکیده

حدوداً 65 تا 90 درصد از فرایند ارتباطات از طریق ارتباطات غیرکلامی انجام می‌شود. این ظرفیت در ارتباطات انسانی از طریق رسانه‌های اجتماعی به‌طورکلی حذف‌شده است و فرایند ارتباطات با ظرفیت حدوداً 30 درصدی انجام می‌شود. از سوی دیگر تا پیش از پیدایی پیام‌رسان‌های موبایلی و سرویس پیامک، پیام‌های مکتوب چه در قالب نامه یا کتاب، در لحظه نوشته نمی‌شد بلکه جوانب پیام بیشتر بررسی می‌شد. حال‌آنکه در پیام‌رسان‌های موبایلی فرایند ارتباط، در لحظه و با ظرفیت محدود زمانی شکل می‌گیرد. این امر باعث تجربه کژتابی‌های متعدد پیام‌های ارسالی توسط مخاطبان شده است. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام‌شده به روش نمونه‌گیری تصادفی از 355 نفر نظرسنجی انجام‌شده و تجربیات آن‌ها در خصوص کژتابی پیام به‌وسیله پیام‌رسان‌های موبایلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از آزمون t و به کمک نرم‌افزار spss ارتباط این تجربیات با نبود زبان بدن در این فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش در پیام‌رسان‌های موبایلی، تأثیر معنی‌دار حذف زبان بدن و گفتگوی در لحظه متنی بر اخلالات و کژتابی‌های پیام در این رسانه‌ها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eliminating nonverbal communication and online chats on communication process using mobile messengers

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Sharifi 1
  • Mohammad Mahdi Farajian 2
1 Media Management, Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD student, Media management, The university of Tehran
چکیده [English]

About 65 percent to 90 percent of communication process is done via nonverbal communication and body language. This capability in the human communication has been eliminated in social media and mobile messengers. It means that in these type of media we communicate with in the vicinity of 30 percent of our communication capability. Moreover in the past written messages did not write on time and people could write, check and send the messages deliberately. Thay had enough time to write and edit their messages. On the other side receiver had enough time to read it carefully. But using messenger we have instant chat that can cause lots of misunderstandings because of using inappropriate words in pressed time. In this paper using questionnaire the experience of 355 of people has been investigated. Data has been analysed with SPSS software and using T-test method and Nanly Spectrum.The result tells us there is a meaningful relationship between eliminating nonverbal communication and instant messages with some misunderstandings in mobile messengers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile messenger
  • Nonverbal communication
  • Body language
-        اکبری تبار، علی‌اکبر و اسکندری پور، ابراهیم (1392)، «رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی»، موسسه فرهنگی و هنری تقارب و تبادل فرهنگی

-        باستانی، سوسن، خانیکی، هادی، اردکان زاده یزدی، سعید (1397)، «مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین، پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسان‌های، شهروندان تهرانی»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1397

-        جنادله، علی، رهنما، مریم (1397)، «بازنمایی آسیب شناسانه رسانه‌های نوین در مطالعات خانواده (فراتحلیل مقالات چاپ‌شده در خصوص تأثیر رسانه‌های نوین بر خانواده)»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1397

-        خوش‌هیکل، مسعود و نظافتی، نوید (1393)، «شناسایی و انتخاب مناسب‌ترین رسانه‌های اجتماعی برای توسعه سیستم‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان (پیمایشی در بانک ملی ایران)»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 4: 628-607.

-        دادگران، سید محمد (1374)، «مبانی ارتباط‌جمعی»، چاپ هجدهم، انتشارات فیروزه

-        روشندل اربطانی، طاهر، فرجیان، محمدمهدی، سلمانی زاده، شمسی (1394)، «آینده‌پژوهی ارتباطات سازمانی با ورود تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی»، کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی، 1394

-        سایت خبری تحلیلی فناوری اطلاعات و ارتباطات (1397)، «آمار استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟»، چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳: ۲۸، (www.itna.ir)

-        فرهنگی،علی‌اکبر.(1375)،«ارتباطات غیرکلامی»،چاپ اول، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی

-         محسنیان راد، مهدی.(1369)،«ارتباط شناسی»، چاپ یازدهم، انتشارات سروش

 

-Amanullah, Ayn Nur Azhana Azhar, Ali, Noor Azian Mohamad (2012), “The Most Favourable Mobile Messaging Apps among IIUM Students”, International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064

-Gheorghita, Nistor (2012), “The role of the nonverbal communication in interpersonal relations”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No 47, 552 – 556

-Humphreys, Lee (2013), “Mobile social media: Future challenges and opportunities”, Mobile Media & Communication 1(1) 20–25

-Knapp, Mark L., Judith A. Hall, Terrence G. Horgan (2014), “Nonverbal Communication in Human Interaction, Eighth Edition”, Monica Eckman (Publisher), 20 Channel Center Street, Boston, MA 02210,USA

-Lekhanova, Olga L., Glukhova, Olga A. (2016), “Nonverbal encoding and decoding of nonverbal communication means as a condition of reflection development in communication in children with speech underdevelopment”, Annual International Scientific Conference Early Childhood Care and Education, ECCE 2016, 12-14 May 2016, Moscow, Russia

-Maurer, Marcus (2016), “Nonverbal Influence During Televised Debates: Integrating CRM in Experimental Channel Studies”, American Behavioral Scientist 2016, Vol. 60(14) 1799–1815

-Rhoads, Mohja (2010), “Face-to-Face and Computer-Mediated Communication: What Does Theory Tell Us and What Have We Learned so Far?”, Journal of Planning Literature 25(2) 111-122

-Statiata (2018), Most popular mobile messaging apps worldwide, www.statista.com