مواجهه‌ی نظریه «زیگفرید کراکوئر» و «راجر اسکروتن» در ماهیت بازنمایی رسانه فیلم با رویکرد به نظریه «خیال» در فلسفه هنر دینی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه صداو سیما

چکیده

«زیگفرید کراکوئر» به‌مثابه آخرین نظریه‏پرداز واقع‌گرا در دوران کلاسیک، وجه ذاتی ماهیت بازنمایی رسانه فیلم را «مفاهیم بنیادین» و به تعبیر خودش «رویکرد عکاسانه» تلقی می‎کند و خلاقیت‎های فنی را عرضِ ذاتی فیلم می‌شناسد. «راجر اسکروتن»، «بازنمایی» را حد اطلاق به کنشی می‎داند که «علت غایی» خودش باشد. اگر عکس «الف»، تصویرگر موضوع «ب» است، به شرطی عکس «الف» مصداق بازنمایی است، که مقصود اصلی دیدار، عکس «الف» باشد و نه دیدن موضوع «ب». بنابراین «رویکرد عکاسانه» در فیلم، که ذهن آگاه و نیت هدف‎مند را از واسطه‏ی موضوع «بازنموده» و تصویر آن حذف می‏کند؛ نه کنش «بازنمایی» تلقی می‏شود و نه بالمآل «اثر هنری».
منازعه ناتمام شکل‏گرا ـ واقع‏گرا در دوران کلاسیک، در نظریه‎های فیلم معاصر یا در مباحث زبان‏شناختی، نشانه‏شناختی، معناشناختی، روان‏کاوی، جامعه‏شناختی، مفقود می‏شود و یا در نظریه‌‏هایی معطوف به منازعه، چون راجر اسکروتن و موارد مشابه، به انسداد مضاعف می‏رسد.
مدعای این نوشتار آن است که رویکردهای شناختی، همواره در جمع‏بندی منازعه شکل‌گرا ـ واقع‌گرا به بن‏بست می‏رسد. راهکار بنیادین، رویکرد هستی‏شناختی به ماهیت بازنمایی فیلم است، که از ابتدا مورد توجه متفکران و فلسفه‎ورزان «فلسفه هنر دینی» بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film Media with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious Art

نویسنده [English]

  • Ahmadreza motamedi
faculty member urib
چکیده [English]

Exposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious Art

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kracauer
  • Scruton
  • Ontic
  • Imagination Power