نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

2 استاد گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ابرپیوند در فضای وب پیوندی است از یک پایگاه به پایگاه دیگر که پایگاه‌های مختلف را در فضای مجازی به یکدیگر متصل می‌کند. با اتصال پایگاه‌ها از طریق ابرپیوندها شبکه‏ای تودرتو از منابع اطلاعاتی شکل می‏گیرد که وسعت آن به طور پیش‌فرض کل فضای وب را دربرمی‌گیرد. در این پژوهش تلاش کردم شبکة ابرپیوندی را مطالعه کنم که میان پایگاه‌های معرفی شده در صفحة مشهور به فیلترینگ به نشانی اینترنتی Peyvandha.ir شکل می‌گیرد. هدف‌های اصلی، مطالعة ساختار پیوند در این شبکه و نیز شناسایی گره‌ها یا همان پایگاه‌های کلیدی است. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری دو رویکرد اصلی تحلیل پیوند در وب‌سنجی و تحلیل شبکة پیوند در حوزة تحلیل شبکه‌های اجتماعی، فهرست 2370 پایگاه بخش فرهنگی و مذهبی معرفی شده در صفحة فیلترینگ را در 5 بخش استخراج و به عنوان فهرست ورودی خزندة وب سوسیوبوت در نظر گرفتم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح کلان تنها 3 شبکة ابرپیوند با تراکم بسیار کم و دو پایگاه کلیدی در سطح خرد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hyperlink Network Analysis of Iran’s Cultural & Religious Sites in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Hamed Talebian 1
  • hadi khaniki 2

2 ATU

چکیده [English]

In cyberspace, a hyperlink from one website into another one is a link that connects various websites into each other. Connecting sites by hyperlink provides a nested network from information resources that its extent hypothetically covers the whole web space. In this research, I try to study a hyperlink network which is formed among sites presented by so-called “Filtering Page” at “www.peyvandha.ir” URL. This research aims to study link structure in this networks and recognize key nodes or that of key sites. To do so, after reviewing theoretical foundations of two basic approaches in Webometrics & Hyperlink Network Analysis in the field of social network analysis, I consider a 2370 list of religious-cultural sites presented by filtering page on 5 different sections as an input list for web crawler of SocioBot. The findings indicate that there are just 3 hyperlink networks with very low density in macro level and just 2 key sites in micro level, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperlink Network Analysis
  • Alternative Document Model
  • Filtering Page
  • Webometrics
  • Social Network Analysis
-  ارسطو پور، شعله. (1388)، دسته‌بندی نتایج جست‌وجو بر مبنای ویژگی‌های مدارک و امکان‌سنجی استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی مختلف در سطح وب. کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوزه 12، ش 2.
-  اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز. (1388)، رتبه‌بندی و تعیین سایت‌های هسته واحدهای جامع و مراکز استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب‌سنجی. دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، دوره 2، ش 5.
-  اسکندری پور، ابراهیم؛ اکبری تبار، علی‌اکبر. (1392)، روش مطالعه علمی در باب صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، ش 76.
-  باستانی، سوسن؛ رئیسی، مهین. (1390)، روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعه اجتماعات متن‌باز. مطالعات اجتماعی ایران، ش 14.
-  چلبی، مسعود. (1373)، تحلیل شبکه در جامعه‌شناسی. فصلنامه علوم اجتماعی، ش 6.
-  حاضری، افسانه؛ توکلی‌زاده راوری، محمد؛ ابراهیمی، وجیهه. (1395)، وجوه اشتراک موضوعی در حوزه‌های علمی فعال مدیریت دانش بر اساس شاخص مرکزیت بینابینی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 27، ش 2.
-  حسن‌پور، حمیدرضا؛ طالبیان، حامد؛ مولایی، محمدمهدی. (1393)، ارزیابی رادیو در بستر اینترنت: نگاشت هم پیوندی و تحلیل کیفی وب‌سایت‌های صدای جمهوری اسلامی ایران. تهران: پنجمین اجلاس جهانی صدا.
-  روشنی، سعید؛ قاضی نوری، سروش؛ طباطبائیان، حبیب‌الله. (1393)، تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، ش 2.
-  زاهد، آرش؛ قضاوی، رقیه؛ طاهری، بهجت، سلیمان زاده نجفی، نیره السادات؛ مظاهری، الهه. (1392)، ارزیابی وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 31، ش 254.
-  صادقی نژاد, مهسا؛ نوغانی دخت بهمنی، محسن. (1393)، روش تحلیل شبکه، رویکردهای نظری و تکنیک‌ها، تهران: دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی.
-  صدقی، شهرام؛ تفرجی، رقیه؛ رودباری، مسعود. (1391)، بررسی وضعیت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص‌های وب‌سنجی. مدیریت سلامت، دوره 15، ش 2.
-  ضرغامی، محمدحسین؛ دلاور، علی؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ درتاج، فریبرز؛ خوش‌سخن، اکرم. (1393)، آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی. اندازه‌گیری تربیتی، دوره 5، ش 16.
-  عصاره، فریده؛ باجی، فاطمه. (1393)، ساختار شبکه هم نویسندگی حوزه علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال 6، ش 2.
-  فهیمی فر، سپیده؛ وصفی، محمدرضا. (1392)، تحلیل شبکه هم‌تآلیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزه کتاب الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 30.
-  نباتعلی، قاسم؛ جلالی دیزجی، علی. (1390)، بررسی وب‌گاه‌های ادارات کل کتابخانه‌های عمومی ایران: مطالعه وب‌سنجی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه)، دوره 17، ش 2.
-  نوشین فرد، فاطمه و مرادی، شیما. (1390)، کندوکاوی در پژوهش‌های تحلیل پیوندهای وبی در ایران و جهان: بررسی مروری (ویژه‌نامه علم‌سنجی)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، سال بیست و ششم، شماره 4 (پیاپی 66).
-  نو کاریزی، محسن، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (1388)،‌ وب‌سنجی دانشگاه‌های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آن‌ها و شناسایی وب‌سایت‌های هسته، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال دهم، شماره 2 (پیاپی 21).
 
-    Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A. L. (1999). Internet: Diameter of the world-wide web. Nature, 401(6749), 130-131.‌
-    Berners-Lee, T., Connolly, D., & Swick, R. R. (1999). Web architecture: Describing and exchanging data. W3C Note, June.‌
-    Björneborn, L., & Ingwersen, P. (2001). Perspective of webometrics. Scientometrics, 50(1), 65-82.‌
-    Broder, A., Kumar, R., Maghoul, F., Raghavan, P., Rajagopalan, S., Stata, R., ... & Wiener, J. (2000). Graph structure in the web. Computer networks, 33(1), 309-320.‌
-    De Nooy, W., Mrvar, A., & Batagelj, V. (2011). Exploratory social network analysis with Pajek (Vol. 27). Cambridge University Press.‌
-    Jackson, M.H. (1997). Assessing the structure of communication on the world wide web. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(1). Retrieved 5 October 2016 from:
    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00063.x/full
-    Liu, E. Z. F., Shih, R. C., & Tsai, Y. L. (2011). Hyperlink network analysis of the educational blog. British Journal of Educational Technology, 42(2), E25-E29.‌
-    Park, H. W., & Thelwall, M. (2003). Hyperlink analyses of the World Wide Web: A review. Journal of Computer-Mediated Communication, 8(4), Retrieved 5 October 2016 from:
-    Park, H. W., Barnett, G. A., & Nam, I. Y. (2002). Interorganizational hyperlink networks among websites in South Korea. Networks and Communication Studies, 16(3-4), 155-174.‌
-    Park, H.W. (2003). hyperlink network analysis: New method for the study of social structure on the Web. Connections, 25(1), 49-61.
Thelwall, M. (2013). Webometrics and social web research methods. UK: University of Wolverhampton.