کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تعداد مقالات: 13
3. جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی و پیام رسان موبایلی در شکل گیری خرد جمعی

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 1-34

10.22054/nms.2019.35186.575

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی آذر؛ علی گرانمایه پور


4. پیامدهای زیست مجازی ایرانیان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 75-110

10.22054/nms.2019.33142.508

مهدخت بروجردی؛ سید حسن ایلالی


6. تـأثیر فضای مـجازی بر هویت ملی و قومی در ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 88-110

10.22054/cs.2018.12319.67

مهدخت بروجردی؛ امیرسعید صدیق


7. تغییرات نوشتاری زبان فارسی در گفتگوی کاربران برنامه‌های پیام‌رسانی تلفن همراه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 169-194

10.22054/cs.2017.12538.72

پریسا علیخانی؛ حمیده حرمتی؛ سید ابوالحسن میری


10. ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 168-206

10.22054/cs.2017.7008

علی انتظاری؛ مقصود امیری؛ نجمه سادات مرتجی


13. رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-68

10.22054/cs.2015.4500

محمد امین قانعی‌راد؛ علی جنادله