نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 -

چکیده

رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی در سال‌های اخیر سبب شده شبکه‌های اجتماعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شوند و استفاده از این شبکه‌ها در راستای دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی افزایش پیدا کند. در این میان، توییتر به عنوان یکی از مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی موجود، به بستری مهم برای اجرای دیپلماسی عمومی تبدیل شده و پژوهش حاضر در تلاش است با معرفی دو شاخص نزدیکی به ساختار افقی شبکه‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت شبکه اجتماعی به منظور شبکه‌سازی، به بررسی و مقایسه عملکرد دو حساب کاربری سفیر چین در تهران و حساب کاربری وزارت امور خارجه آمریکا- فارسی، به عنوان نماد دیپلماسی توییتری دو کشور پیشرو در حوزه دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی، در قبال جمهوری اسلامی ایران بر پایه شاخص‌های تعریف شده و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه اجتماعی توییتر بپردازد. بر مبنای پژوهش انجام شده ذیل شاخص نخست، میزان محافظه‌کاری و اعمال قدرت ساختار عمودی بر حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا- فارسی در مقایسه با حساب کاربری سفیر چین در تهران کمتر بوده و در دیگر سو، عملکرد حساب کاربری سفیر چین در تهران در مقایسه با حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا- فارسی در استفاده از قابلیت شبکه اجتماعی توییتر برای ایجاد ارتباط دو سویه از طریق رپیلای، مطلوب‌تر بوده است. در خصوص شاخص دوم نیز حساب کاربری سفیر چین در تهران هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، عملکرد بهتری در استفاده از ظرفیت شبکه اجتماعی توییتر برای شبکه‌سازی در مقایسه با حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا- فارسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Twitter Diplomacy: Comparison of the Performance of the Chinese Ambassador Account in Tehran and the Persian Account of the US State Department in the Field of Networking

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Sheikholeslami 1
  • Davood Rezapour 2

1 رئیس دانشکده

2 -

چکیده [English]

The growth and development of communication technologies in recent years has caused social networks to become an integral part of everyday life and the use of these networks in the direction of public diplomacy and cyber diplomacy has dramatically increased. Meanwhile, Twitter, as one of the most influential social networks, has become an important platform for public diplomacy.This study seeks to introduce two indicators of proximity to the horizontal structure of social networks and the use of the capacity of social networks for networking to review and compare the performance of the two accounts of the Chinese Ambassador in Tehran and the account of the Persian US State Department, towards the Islamic Republic of Iran based on defined indicators and analyze data collected from the social network Twitter. The findings of this study show that the account of the Chinese ambassador in Tehran in terms of the above indicators has been more successful than the Persian account of the US State Department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Twitter Diplomacy
  • Networking
  • Social Media
  • USA
  • People's Republic of China