دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

تعداد مشاهده مقاله

312,186

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

270,144

نسبت مشاهده بر مقاله

923.63

نسبت دریافت فایل بر مقاله

799.24

تعداد مقالات ارسال شده

1,620

تعداد مقالات رد شده

804

درصد عدم پذیرش

50

تعداد مقالات پذیرفته شده

315

درصد پذیرش

19

نشریه مطالعات رسانه‌های نوین یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و همچنین کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث علوم ارتباطات پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی انتشار یافته است و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم علوم ارتباطات را گزارش می‌دهند. نشریه مطالعات رسانه‌های نوین  به دو صورت چاپی و برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات و 400,000تومان جهت پذیرش و چاپ مقالات دریافت می‌کند؛ سایر مراحل نیز از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود.

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

مباحثه انتقادی در شبکه های اجتماعی فضای سایبر: استدلال، مغالطه، تخطی از قاعده، نقض قاعده، و بازیهای زبانی

صدرا خسروی؛ مسعود کوثری

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 50-1

https://doi.org/10.22054/nms.2023.70581.1487

چکیده
  مباحثه، مطالبه بحث از دیگری است؛ پس ارتباط یکسویه صرف طرح ادعاهای خود نیست، بلکه ارتباط (حداقل) دوسویه (تعاملی) است که ارتباطگر و ارتباطگیر، نقش و نوبت خود را مستمر در مکالمه تغییر میدهند و به ادعاهای یکدیگر واکنش نشان میدهند. وقتی مباحثه در شبکه های اجتماعی فضای سایبر واقع شود، فرآیند ارتباطی چندسویه (تراکنشی) خواهد بود؛ زیرا دیگر ...  بیشتر

مردم نگاری فرهنگ شبکه ای کاربران ایرانی اینستاگرام

علی اصغر کیاء؛ مرسده نیک بخش

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 80-51

https://doi.org/10.22054/nms.2023.34271.544

چکیده
  این پژوهش درصدد «شناسایی چیستی و چرایی رفتار ارتباطی کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام» از رهگذر تعاملات درون‌شبکه‌ای و بازنمود زندگی روزمره کاربران در محیط شبکه، با استفاده از روش نتنوگرافی یا مردم‌نگاری بوده است. هدف اصلی پژوهش، «گونه‌شناسی از الگوهای فرهنگی رایج در کنش‌های کاربران اینستاگرام» بوده و در ...  بیشتر

نقش رسانه‌های نوین در سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

الهه رحمانی؛ سیدرضا نقیب السادات؛ مسعود تقی آبادی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 121-81

https://doi.org/10.22054/nms.2023.65810.1346

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان نقش رسانه‌های نوین در سبک زندگی سلامت‌محور باهدف شناخت ابعاد نقش‌آفرینی در کنار میزان بهره‌مندی پاسخگویان از رسانه‌های نوین؛ انجام‌شده است و با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و حجم نمونه 376 نفر برآورد شده است.نتایج نشان میدهد که رسانه‌ها در بعد سلامت ...  بیشتر

از معمولی به خرده سلبریتی: سنخ شناسی خرده سلبریتی های اینستاگرامی ایرانی

سمانه کوهستانی؛ فردین علیخواه؛ نادر افقی؛ هدی حلاج زاده

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 174-123

https://doi.org/10.22054/nms.2023.71996.1518

چکیده
  رسانه‌های جدید همچون اینستاگرام قابلیت‌هایی دارند که به افراد امکان می‌دهند تا مشهور شوند. بااین‌وجود، شرایط خرده سلبریتی شدن برای همگان برابر نیست، ازاین‌رو شناسایی سازوکارهای خرده سلبریتی‌ها برای درک چگونگی کسب شهرت مهم است. همچنین، تأثیرات خرده سلبریتی‌ها به اینستاگرام محدود نشده و آن‌ها بر مناسبات اجتماعی در فضای واقعی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی تلگرام به واتس‌آپ به جای مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از فیلتر تلگرام

مرضیه رحیمی؛ مهدی محمدی نسب

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 222-175

https://doi.org/10.22054/nms.2022.64673.1312

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی تلگرام به واتس‌آپ به جای مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از فیلتر تلگرام، می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، با ماهیت اکتشافی است که به صورت موردپژوهی انجام شده است. برای این منظور ابتدا به مرور ادبیات و مصاحبه عمیق با 28 نفر از دانشجویان دانشگاه قم، که کاربر پیام‌رسان‌های ...  بیشتر

تکرار به یاد ماندنی: نقش تکرار نویسه به عنوان عنصری پیرازبانی در نام تجاری و بازاریابی شبکه های اجتماعی

منوچهر نادری ورندی؛ ویدا شقاقی؛ پانته آ فرودی؛ شهلا رقیب دوست؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 247-223

https://doi.org/10.22054/nms.2022.61553.1230

چکیده
  چکیدهدر این مقاله نقش تکرارنویسه به عنوان عنصری پیرازبانی در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا شرکت ها بتوانند جملات تأثیرگذار بر مخاطب را با در نظر گرفتن نویسه های پرکاربرد در کلمات انتخاب و در تبلیغات و نام تجاری استفاده نمایند. در مورد نقش استفاده از تکرار نویسه به عنوان عنصری پیرازبانی در بازاریابی و تبلیغات با محوریت تأثیر ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی مرجعیت در وب سایت های خبری

طاهر روشندل اربطانی؛ وحید عقیلی؛ مهدی معتمدی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 280-249

https://doi.org/10.22054/nms.2022.54707.1031

چکیده
  سایت های خبری از جمله رسانه های جمعی هستند که به دلیل تسهیل استفاده از فناوری وب سایت ها، رشد بسیاری داشتند. اکنون به واسطه ظهور رسانه های نوین (شبکه های اجتماعی تلفن همراه و... ) و تغییر ذائقه مصارف خبری مخاطب، برخی سایت های خبری، بخشی از مخاطبان خود را از دست داده اند. اما حفظ فرایند سردبیری رسمی و قابلیت اعتماد و مرجعیت بیشتر نسبت به ...  بیشتر

مطالعات رسانه‌های نوین در دانشگاه‌های هاروارد؛ آکسفورد و کمبریج ارائه الگوی مطلوب برای دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی مهدوی زاهد؛ زهرا محقق معین

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 322-281

https://doi.org/10.22054/nms.2022.71394.1497

چکیده
  دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان زادگاه مطالعات حقوق رسانه در کشور، باید متناسب با سرعت و حجم بالای تحولات عرصۀ فناوری اطلاعات و چالش‌های حقوقی ناشی از آن‌، برنامه‌ریزی و محتوای آموزشی رشتۀ حقوق ارتباطات را روزآمد و کارآمد کند. هدف این پژوهش کمک به همگام‌سازی آموزش حقوق ارتباطات با تغییرات پویای اجتماعی در کشور است. این مقاله درصدد ...  بیشتر

شناسایی مولفه های تأثیرپذیری سیاست گذاری رسانه ای از داده های پارادایمیک فضای مجازی

ابراهیم احراری؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ نسیم مجیدی قهرودی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 361-323

https://doi.org/10.22054/nms.2022.55307.1050

چکیده
  چکیدهاین مقاله با درک بدکارکردی رسانه‌های جریان اصلی در ایران پس از ظهور فضای مجازی، این پرسش را مطرح نموده است که آیا در حوزه رسانه، پارادایم نوینی ظاهر شده است که الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای را دستخوش تغییر نموده باشد؟ مفروض این پژوهش این است که با آمدن فضای مجازی، الگوواره ‌جدیدی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای پدید ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار برای کسب و کارها با رویکرد تحلیل مضمون

مرتضی موقر؛ زهرا کاظمی سراسکانرود

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 390-363

https://doi.org/10.22054/nms.2023.72530.1536

چکیده
  بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار به مشارکت کاربران با نفوذی اطلاق می‌شود که اعتبار، دنبال‌کننده و انگیزه انتشار دهان به دهان مثبت تبلیغات در وبلاگ‌ها و رسانه‌های اجتماعی را دارند و به عنوان یکی از اجزای کلیدی استراتژی های بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارها اهمیت دارد. هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی ...  بیشتر

ارائه الگوی تأمین مالی شرکت‌های نوپای حوزه تماشای آنلاین

محمد توحیدی؛ مریم کاشانی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 424-391

https://doi.org/10.22054/nms.2023.68494.1408

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های استارت‌آپ و کسب و کارهای نوپا مساله تامین مالی است. تامین مالیِ مناسب می‌تواند گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهای نوپا را موجب شده و سرعت رشد آنها را افزایش دهد. یکی از کسب و کارهای نوپایی که در سالهای اخیر با استقبال مردم در سطح دنیا و کشورمان در حال توسعه است، استارت‌آپ‌های ...  بیشتر

کارکردها و موانع استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مدیریت آموزشی

زهرا جعفرپور مرزونی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ علیرضا عبدالهی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 454-425

https://doi.org/10.22054/nms.2022.61250.1218

چکیده
  توسعه ی فناوری نوع خاصی از ارتباطات را در حیات آکادمیک ایجاد کرد؛ از سوی دیگر امروزه وجود شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری موثر در دستیابی به اهداف آموزشی درنظر گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل کارکردهای استفاده‌ی مؤثر از شبکه‌های اجتماعی در مدیریت آموزشی و همچنین بررسی موانع و چالش‌های دسترسی به انواع رسانه‌های اجتماعی ...  بیشتر

نقش شبکه اجتماعی (اینستاگرام ) برشکل گیری هویت شهروندی(مورد مطالعه شهروندان ، شهر اصفهان)

نجمه کریمیان طالخونچه؛ نفیسه صدر ارحامی؛ اکرم حمیدیان؛ فرحناز مصطفوی کهنگی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 492-455

https://doi.org/10.22054/nms.2022.67251.1382

چکیده
  امروزه مفهوم شهروندی به عنوان یکی از مفاهیم دنیای مدرن هدایت‌گر تعاملات پایدار انسانی است هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هویت شهروندی، شهروندان اصفهان بود پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای ازنوع همبستگی است. جامعه آماری ، شامل تمامی شهروندان شهر ...  بیشتر

تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM) شیوه‌های اقناعی متداولِ اشتراک‌گذاری پیام در شبکه‌های اجتماعی در دوران انتخابات شوراهای شهر مبتنی بر رویکرد باهم نگری(موردمطالعه: انتخابات شورای شهر اصفهان)

پروین جوانبخت؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1402، صفحه 548-493

https://doi.org/10.22054/nms.2022.48194.868

چکیده
  در طی دهه‌های اخیر رسانه‌های جمعی نقش انکارناپذیری در شکل‌دهی افکار عمومی در نوع و میزان مشارکت در انتخابات صنفی و سیاسی ایفا کرده‌اند و از طریق شیوه‌های اقناعی تأثیرگذاری زیادی را بر انتخاب کاندیداها داشته‌اند. درواقع احزاب و گروه‌ها بر اساس شیوه‌های اقناعی تلاش می‌کنند اهداف و برنامه‌ها و محتوای عملکردی آینده را به‌واسطه ...  بیشتر

تحلیل تجربه زیسته ورزشکاران حرفه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام

فرید گنجی؛ سردار محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.43034.752

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه زیسته ورزشکاران حرفه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام صورت گرفت. روش تحقیق به صورت کیفی (پدیدارشناسی) انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را ورزشکاران حرفه‌ای بود که سابقه بیشتر از دوسال عضو بودن در شبکه اجتماعی اینستاگرام را داشتند. نمونه گیری به روش هدفمند صورت و گردآوری داده‌ها تا رسیدن محقق به اشباع نظری ...  بیشتر

بازنمایی پاندمی کووید 19 در رسانه های اجتماعی ایرانیان

هادی خانیکی؛ علی احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2021.59288.1164

چکیده
  بحران‌ها جزء جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی به‌شمار می‌روند و روز به‌ روز برتعداد و تنوع آنها افزوده می‌شود. رسانه‌های اجتماعی به‌ علت قابلیت‌‌های گسترده در جذب مخاطب و توانایی شکل‌دهی به افکار عمومی نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی بازتاب کووید ۱۹ در شبکه‌های اجتماعی به تحلیل محتوای منتشر شده در کانال‌های ...  بیشتر

کرونا در توئیتر و اینستاگرام: تحلیل گفتمان محتوای تولید شده توسط کاربران ایرانی در دوران همه‌‌گیری ویروس کرونا

حسین کرمانی؛ امیرعلی تفرشی؛ امیر محمد قدسی؛ علیرضا بیات ماکو؛ علی آتش زر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.57484.1103

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند تا گفتمان‌های شکل‌گرفته در دوران همه گیری کرونا در توئیتر و اینستاگرام در ایران را شناسایی و تحلیل کند. با مبنا قرار دادن دیدگاه‌های فوکو درباره گفتمان و قدرت، ما علاوه بر شناسایی گفتمان‌های مسلط در این دو رسانه اجتماعی، نسبت آن‌ها با روابط قدرت در ایران را نیز تحلیل خواهیم کرد. این پژوهش با استفاده از روش‌‌های ...  بیشتر

طراحی مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌های ناهموار(RDEA) برای سنجش عملکرد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با توجه به شاخص های سبک زندگی جوانان

شاهین مظفری؛ مرتضی شفیعی؛ حمید محمودیان عطاآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.65091.1323

چکیده
  در سال‌های اخیر، شبکه‌های ماهواره‌ای باقابلیت‌های متنوعی که دارند، توانسته‌اند اثر قابل‌تأملی بر همۀ ابعاد زندگی بشر ازجمله زندگی روزمره و انتخاب سبک زندگی همۀ اقشار جامعه به‌ویژه جوانان داشته باشند. لذا هدف این پژوهش سنجش عملکرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی جوانان و از منظر شاخص‌های بوردیو به‌وسیله مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه‏ دیدگاه نخبگان و جوانان درباره جایگاه رسانه های اجتماعی مجازی در فرایند شکل‏ گیری هویت اجتماعی

سپیده مقصودی؛ حبیب صبوری حسروشاهی؛ نوروز هاشم زهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.61473.1226

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه متغیرهای نگرش جوانان به محتوا، هدف کاربران از استفاده از فضای مجازی و میزان مشارکت در شبکه‏ های اجتماعی با متغیر هویت اجتماعی در مقایسه با دیدگاه نخبگان نسبت به جایگاه رسانه در فرایند شکل‏گیری هویت اجتماعی انجام شد. چارچوب نظری ترکیبی از نظریه‏ های گیدنز، گافمن و نظریه کاشت بود و روش مطالعه نیز ترکیبی ...  بیشتر

طراحی مدل مطلوب برندسازی شخصی ورزشکاران حرفه ای در اینستاگرام و نقش آن در مهاجرت ورزشی

محمد فرجی؛ سیدجعفر موسوی؛ فرشاد امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.63985.1288

چکیده
  هدف تحقیق طراحی مدل مطلوب برندسازی شخصی ورزشکاران حرفه‌ای در اینستاگرام و نقش آن بر مهاجرت ورزشی بود. روش تحقیق آمیخته بود و اطلاعات بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختارمند از 15 نفر از خبرگان بدست آمد که 4 عامل و 52 شاخص شناسایی و براین اساس پرسشنامه 52 سوالی تدوین شد. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه‌ای فعال ...  بیشتر

وضعیت ‌استثنائی ویروس کرونا و تسلط پزشکی بر حافظه‌‌ی عامیانه(مطالعه موردی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام)

سعید ذکایی؛ علی خانمحمدی؛ سمیرا نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.59687.1301

چکیده
  دنیاگیری کرونا با ایجاد «وضعیت استثنایی» باعث تسریع«تسلط پزشکی » بر افکار عمومی شد. پانصد فیلم، عکس و متن که توسط کاربران عادی «شبکه‌ی اینستاگرام» در روزهای همه‌گیری بیماری بازنشر شده‌، بررسی شده‌است. با نشانه‌شناسی این محتواها، رمزگان‌های «خط مقدم، خطوط پشتیبانی و خائنان مبارزه با کرونا» بدست آمده‌است. ...  بیشتر

بررسی و تحلیل بازی‌های دیجیتال ایرانی و خارجی؛ ایده‌پردازی جهت طراحی، بومی‌سازی و ارتقای کیفیت بازی‌های ایرانی

سیدعلی شریفی‌فرد؛ محمد احمدپناه؛ سیدعلی قطبی؛ هانیه قبله وردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.65004.1319

چکیده
  یکی از حوزه‌های بسیار مهم و پرطرفدار فضای مجازی، بازی‌های دیجیتال یا بازی‌های مبتنی بر رایانه است. با توجه به جذابیت و فراگیری روزافزون بازی‌های مبتنی بر رایانه، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، پرداختن به این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در مطالعه پیش‌رو، پژوهش‌های مختلف در زمینه‌ی سبک‌ها و بازی‌های پرطرفدار بازی‌های ...  بیشتر

نقش واسطه‌های کنترلی در نگاشت طرح‌وارۀ بدن بازیکن در بازی‌های ویدئویی

ریحانه رفیع زاده؛ میترا معنوی راد؛ نیکلا لیبراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.56817.1085

چکیده
  بازی‌های ویدئویی از پرمخاطب‌ترین انواع هنر‌های نورسانه‌ای به شمار می‌آیند که به دلیل تعاملی بودن و حضور واسطه‌های کنترلی، که میان بازی و بازیکن اتصال برقرار می‌کنند، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. طرح این پرسش که چگونه کنترل‌گرها در بازی‌های ویدئویی، طرح‌واره بدنی بازیکن را در جهان بازی ویدئویی نگاشت می‌کنند، هدف اصلی این ...  بیشتر

نقش ارتباطات انسانی در ترسیم جایگاه اجتماعی زنان؛ به کمک مطالعه موردی ادبیات داستانی هدایت

سعید ثقه ئی؛ علی اصغر کیا؛ رضا صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.70299.1470

چکیده
  آثار ادبی فاخر برجای مانده از نویسندگان بنام جامعه که به نوعی نمایندگان جامعه و بازتاب دهندگان مناسبات موجود در آن هستند را می توان به عنوان گزارش ها و روایت های مهمی تلقی کرد که ماده ذهنی جامعه را تامین می کنند و تحلیل آن می تواند در جهت تبیین مولفه های محوری جامعه همچون جایگاه اجتماعی و جنسیت کمک شایانی نماید.این درحالی است که هدایت ...  بیشتر

مدل پیش بینی استفاده آسیب‌زا از اینترنت: نقش نیازهای بنیادین روان‌شناختی با واسطه‌گری راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله اجتنابی

مهرنوش متحدین؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ رضا قربان جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.70126.1462

چکیده
  گسترس استفاده از اینترنت ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده به نحوی که استفاده بی رویه از اینترنت با آسیب های متعدد فردی و اجتماعی همراه گردیده است. در این رابطه، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله اجتنابی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و استفاده آسیب‌زا از اینترنت انجام گرفت. روش ...  بیشتر

نقش جنسیت در محدودیت‌های ادراک‌شده و انگیزه‌های مشارکت گیمرهای ایرانی بر اساس مدل پیوستار روان‌شناختی

میلاد خدادادیان؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.66927.1366

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش جنسیت بر درک محدودیت‌ها و انگیزه‌های گیمرهای ایرانی در مدل پیوستار روان‌شناختی(PCM) است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش گیمرهای زیر ۳۰ سالی هستند که حداقل یک ساعت در هفته بازی می‌کنند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های فانک (۲۰۰۸) برای تشخیص مراحل مختلف مدل ...  بیشتر

تحلیل گفتمان پیکره بنیاد اخبار «کرونا» در مطبوعات ایران

آتوسا Atoosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.61167.1214

چکیده
  در این پژوهش با هدف بررسی چگونگی پوشش خبری همه‌گیری کرونا در مطبوعات خبری ایران از روش‌ توصیفی-تحلیلی و رهیافت تحلیل گفتمان پیکره‌بنیاد (بیکر، 2006) و نرم‌افزار تحلیل زبانی پیکره ورداسمیت (نسخه 6) استفاده شده است. پیکرۀ خبری مورد بررسی در یک بازۀ 9 ماهه (اسفند 1398 تا آبان 1399) به روش کراولینگ (خزش‌گر) از آرشیو الکترونیکی مطبوعات خبری منسوب ...  بیشتر

تاثیر رسانه‌های نوین بر انسجام اجتماعی در مناطق کمتربرخوردار شهر تهران (مورد مطالعه: واتساپ)

مهدی بیگدلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.69020.1427

چکیده
  توسعه رسانه‌های نوین به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی تعاملی را می‌توان یکی از پدیده‌های ارتباطی دهه‌های اخیر در ایران و جهان دانست؛ رسانه‌هایی که با پررنگ نمودن نقش کاربران در روابط اجتماعی توانسته تغییرات محسوسی در حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان ایجاد نماید. اما اینکه در کنار پررنگ شدن نقش کاربران، این شبکه‌ها در مناطق کمتر برخوردار ...  بیشتر

سنجش میزان سواد رسانه ای انتقادی بر اساس الگوی الیزابت تامن

بابک نوراله زاده خیاوی؛ تقی اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.65466.1333

چکیده
  سواد رسانه ای مجموعه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل ، نقد و ایجاد انواع پیام‌های رسانه‌ای اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان سواد رسانه ای انتقادی براساس الگوی الیزابت تامن انجام شده است . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه پژوهش ...  بیشتر

نقش «رسانه های خبری آنلاین» و «رسانه های اجتماعی» در اقدامات پیشگیرانه از دیدگاه سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه همه گیری کووید-19

بهرام نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.69277.1435

چکیده
  در پژوهش حاضر درک مطلوبیت شهروندان از «رسانه های خبری آنلاین» و «رسانه های اجتماعی» بر اقدامات پیشگیرانه از سوی شهروندان استان خوزستان بررسی شده است. چرا که، انتشار اطلاعات نادرست در طول همه گیری بیماری کووید-19، به عنوان یک دغدغه اجتماعی مطرح و عدم انتشار مطالب درست، یکی از نگرانی های اصلی و تشدید کننده سردرگمی در جامعه ...  بیشتر

تحلیل اخبار کرونا در ایران مطالعه تطبیقی سایت‌های خبری صدا و سیما و بی‌بی‌سی فارسی

رضا صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.74348.1586

چکیده
  از دسامبر 2019، واژگان "کرونا" و "کووید-19" و محتواهای آنها، پرکاربردترین حوزه خبری رسانه های جهان گردید. "خبر" در این پژوهش به عنوان موضوع تحلیل به اخبار، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل کارشناسان اطلاق می شود که در"موج اول شیوع ویروس کرونا در ایران" در سایت‌های خبری "بی‌بی‌سی فارسی" و "صدا و سیما ...  بیشتر

مطالعه نحوه میانجیگری والدین درمواجهه بافضای رسانه

فریبا سیدان؛ فاطمه انگورج تقوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.68169.1399

چکیده
  رسانه های نوین،از طریق ترویج الگوهای متفاوت تعامل اجتماعی وامکان دسترسی به اطلاعات وسیع، چشم اندازهای جدیدی به روی اعضای خانواده گشوده وبافراهم کردن فرصت های جدید برای فعالیت مشترک، تأثیرات شگرفی برارتباطات اعضای خانواده گذاشته است.هدف اصلی این مقاله،مطالعه نحوه میانجیگری وتعاملات والدین دربکارگیری واستفاده فرزندان ازامکانات ...  بیشتر

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه جنبش‌های اعتراضی ایران(1398-1388)

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.67717.1387

چکیده
  عالم‌گیر‌ شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب تغییرات مهمی در سبک زندگی، عادات و ارتباطات اجتماعی و ارتباط بین مردم و دولت‌ها شده است. جنبش‌های اجتماعی به عنوان یکی از روش‌های انتقال خواسته‌ها و ارتباط بین مردم و حاکمیت به شدت متاثر از این تغییرات است. در دو دهه اخیر کارکرد بسیج شبکه‎‌های اجتماعی چهره جدیدی از جنبش‌های ...  بیشتر

واکاوی ادراک دانشجو معلمان نسبت به محتوای یادگیری در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه پدیدارشناسانه

صادق حامدی نسب؛ معصومه عزیزی؛ رضوان محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.69597.1447

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی محتوای یادگیری دانشجو معلمان در شبکه‌های اجتماعی و ادراک آن‌ها نسبت به اعتبار محتوای به اشتراک گذاشته‌شده در این شبکه‌ها بود. روش این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهرستان بیرجند بود که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. ...  بیشتر

بررسی اثر ویژگی‌های محتوایی بر درگیری محتوایی با نقش میانجی عاطفه در اینستاگرام (مورد مطالعه کاربران صفحه بیگ‌بنگ)

مینا رنجبر فرد؛ سهیلا مهمان نوازان؛ همراز تولایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.70293.1468

چکیده
  با توجه به دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نقش رسانه‌های اجتماعی را در انتقال اطلاعات و گسترش انواع ارتباطات در زندگی روزمره و شخصی افراد نمی‌توان نادیده گرفت. مهمترین و اصلی‌ترین عنصر یک رسانه اجتماعی، محتوای آن است و یکی از ویژگیهایی که یک محتوا بایستی داشته ‌باشد تا باعث درگیری کاربر گردد، "عاطفه" می‌باشد. هدف ...  بیشتر

مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات

محمدجواد افشارصفوی؛ گلنار شجاعی باغینی؛ محمدرضا رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.64393.1305

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات است. این پژوهش بر حسب هدف توسعه‌ای-کاربردی و از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی است. ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی(روش ‏گراندد تئوری‎) اطلاعات مورد نیاز در مورد تدوین ارائه چارچوبی جهت رقابت‌پذیری رسانه‌های مکتوب ...  بیشتر

ابر واژگان