نشریه مطالعات رسانه‌های نوین یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و همچنین کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث علوم ارتباطات پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی انتشار یافته است و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم علوم ارتباطات را گزارش می‌دهند. نشریه مطالعات رسانه‌های نوین  به دو صورت چاپی و برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات و 400,000تومان جهت پذیرش و چاپ مقالات دریافت می‌کند؛ سایر مراحل نیز از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود.

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

تاثیر رسانه‌های نوین بر انسجام اجتماعی در مناطق کمتربرخوردار شهر تهران (مورد مطالعه: واتساپ)

مهدی بیگدلو

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.69020.1427

چکیده
  توسعه رسانه‌های نوین به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی تعاملی را می‌توان یکی از پدیده‌های ارتباطی دهه‌های اخیر در ایران و جهان دانست؛ رسانه‌هایی که با پررنگ نمودن نقش کاربران در روابط اجتماعی توانسته تغییرات محسوسی در حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان ایجاد نماید. اما اینکه در کنار پررنگ شدن نقش کاربران، این شبکه‌ها در مناطق کمتر برخوردار ...  بیشتر

قالب های رایج و نوع گفتمان شایعه سازی در فضای مجازی

غلامرضا کمری؛ عباس اسدی؛ امیرحسام اسحاقی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.69343.1449

چکیده
  شبکه های اجتماعی (پلتفرم های موبایلی) شبکه ی ارتباطی فراگیر و غیر رسمی است از این رو بستر مناسبی برای تولید و انتشار قابل توجهی از شایعه می باشد که اثرات منفی بسیاری بر جامعه می گذارد. شناخت علل و چگونگی تشکیل وکسترش این پدیده ناهنجار ارتباطات مجازی در کاهش و منترل آن کارساز است.از این رو این تحقیق با هدف شناخت قالب های رایج شایعه و گفتمان ...  بیشتر

پنداشت مردم تهران از سلبریتی‌ها در عصر رسانه های مجازی

احمد پاکزاد؛ سید نورالدین رضوی زاده؛ محمد رضا کلاهی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.72484.1535

چکیده
  عصر ما عصر شهرت است و سلبریتی‌ها جنبه‌ای گریزناپذیر از زندگی روزمره ما هستند. با توجه به نفوذ و اقبال بالایی که سلبریتی‌ها در بین نسل جدید برخوردارند، فعالیت آن‌ها در سال‌های اخیر به یک چالش جدی در جامعه ایران تبدیل ‌شده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر به مطالعه نگرش مردم تهران نسبت به سلبریتی‌ها پرداخته ‌شده است. روش پژوهش، از ...  بیشتر

تاثیر ویژگیهای فناوری یادگیری مبتنی بر وب بر سازه‌های مدل پذیرش فناوری دیویس

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ اکبر جدیدی محمد آبادی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.68618.1414

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی نقش ویژگیهای فناورییادگیری مبتنی بر وب در پیش بینی سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس در بین معلمان انجام گرفت. به این منظور از روش همبستگی استفاده شد و دادهها از 150 نفر از معلمان شهر انار به روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده از یک پرسشنامه اقتباس شده از مطالعات قبلی جمعآوری شد و با روش تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج ...  بیشتر

زمینه‌های پذیرش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط(SME)

فاطمه معصومی؛ حسن بیابانی؛ ملیحه سیاوشی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.74787.1596

چکیده
  با ظهور اینترنت فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است تا بتوانند روش‌های نوین بازاریابی همچون بازاریابی رسانه‌های اجتماعی را اتخاذ کنند. از آنجایی‌که بررسی ادبیات نشان داد که پذیرش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی می‌تواند تحت تاثیر ویژگی‌های شرکت و زمینه‌های داخلی و خارجی قرار بگیرد؛ بنابراین محقق دراین پژوهش ...  بیشتر

طراحی مدل تحول رسانه های اجتماعی در منابع انسانی

معصومه بابایی؛ ابوالفضل دانایی؛ فرشاد فائزی رازی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.67846.1391

چکیده
  پژوهش حاضر با نگاهی نو به طراحی یک مدل کاربردی در حوزه رسانه های اجتماعی با تمرکز بر نقطه تحول در منابع انسانی نگارش شده است. رویکرد پژوهش استفاده از یک مدل ترکیبی و تایید آن در طراحی مدل است. پژوهش در سه فاز انجام شده است. رویکرد فراترکیب در شناسایی شاخص های تحول رسانه های اجتماعی در منابع انسانی به شناسایی 98 پژوهش مرتبط با موضوع از ...  بیشتر

دیپلماسی توئیتری: مقایسه عملکرد حساب کاربری سفیر چین در تهران و حساب کاربری فارسی وزارت خارجه امریکا در زمینه شبکه سازی

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ داود رضاپور

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.59298.1159

چکیده
  رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی در سال‌های اخیر سبب شده شبکه‌های اجتماعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شوند و استفاده از این شبکه‌ها در راستای دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی افزایش پیدا کند. در این میان، توییتر به عنوان یکی از مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی موجود، به بستری مهم برای اجرای دیپلماسی عمومی تبدیل شده و پژوهش ...  بیشتر

تحلیل گفتمان پیکره بنیاد اخبار «کرونا» در مطبوعات ایران

آتوسا رستم‌بیک تفرشی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.61167.1214

چکیده
  در این پژوهش با هدف بررسی چگونگی پوشش خبری همه‌گیری کرونا در مطبوعات خبری ایران از روش‌ توصیفی-تحلیلی و رهیافت تحلیل گفتمان پیکره‌بنیاد (بیکر، 2006) و نرم‌افزار تحلیل زبانی پیکره ورداسمیت (نسخه 6) استفاده شده است. پیکرۀ خبری مورد بررسی در یک بازۀ 9 ماهه (اسفند 1398 تا آبان 1399) به روش کراولینگ (خزش‌گر) از آرشیو الکترونیکی مطبوعات خبری منسوب ...  بیشتر

رسانه‌های خبری و بررسی عاملیت مترجمین مطبوعاتی در بازتعریف روایی از بیماری کرونا در ایران

مهدی لطیفی شیره جینی؛ محمود افروز

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.55222.1044

چکیده
  اواخر سال 2019 ویروس کرونا در چین ظاهر شد. این بیماری در تمام دنیا شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بدین ترتیب موقعیتی فراهم آمد تا جناح‌ها، سازمان‌ها و حکومت‌ها به دنبال بهره‌برداری سیاسی از شرایط به وجود آمده باشند. رسانه یکی از ابزارهایی بود که نهادهای مختلف سیاسی را در رسیدن به اهداف ایدئولوژیک یاری ...  بیشتر

کرونا در توئیتر و اینستاگرام: تحلیل گفتمان محتوای تولید شده توسط کاربران ایرانی در دوران همه‌‌گیری ویروس کرونا

حسین کرمانی؛ امیرعلی تفرشی؛ امیر محمد قدسی؛ علیرضا بیات ماکو؛ علی آتش زر

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.57484.1103

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند تا گفتمان‌های شکل‌گرفته در دوران همه گیری کرونا در توئیتر و اینستاگرام در ایران را شناسایی و تحلیل کند. با مبنا قرار دادن دیدگاه‌های فوکو درباره گفتمان و قدرت، ما علاوه بر شناسایی گفتمان‌های مسلط در این دو رسانه اجتماعی، نسبت آن‌ها با روابط قدرت در ایران را نیز تحلیل خواهیم کرد. این پژوهش با استفاده از روش‌‌های ...  بیشتر

مطالعه نحوه میانجیگری والدین درمواجهه بافضای رسانه

فریبا سیدان؛ فاطمه انگورج تقوی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.68169.1399

چکیده
  رسانه های نوین،از طریق ترویج الگوهای متفاوت تعامل اجتماعی وامکان دسترسی به اطلاعات وسیع، چشم اندازهای جدیدی به روی اعضای خانواده گشوده وبافراهم کردن فرصت های جدید برای فعالیت مشترک، تأثیرات شگرفی برارتباطات اعضای خانواده گذاشته است.هدف اصلی این مقاله،مطالعه نحوه میانجیگری وتعاملات والدین دربکارگیری واستفاده فرزندان ازامکانات ...  بیشتر

تحلیل تجربه زیسته ورزشکاران حرفه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام

فرید گنجی؛ سردار محمدی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.43034.752

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه زیسته ورزشکاران حرفه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام صورت گرفت. روش تحقیق به صورت کیفی (پدیدارشناسی) انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را ورزشکاران حرفه‌ای بود که سابقه بیشتر از دوسال عضو بودن در شبکه اجتماعی اینستاگرام را داشتند. نمونه گیری به روش هدفمند صورت و گردآوری داده‌ها تا رسیدن محقق به اشباع نظری ...  بیشتر

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در روابط زوج‌های مراجعه کننده به دادگاه خانواده

فرید احمدراد؛ محسن جدیدی؛ محمدباقر صابری زفرقندی؛ سمانه السادات سرکشیکیان

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.68821.1419

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی مجازی با روند انفجار اطلاعاتی که در پیش گرفته اند، بیشترین شباهت را به جامعه انسانی پیدا کرده و تبدیل به عامل مهم و تاثیر گذاری در روابط زوج‌ها شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش فضای اجتماعی مجازی در روابط زوج‌های مراجعه کننده به دادگاه خانواده، خصوصاً تاثیر آن بر کارکرد خانواده و سلامت روان آنها بود. پژوهش حاضر ...  بیشتر

بازنمایی پاندمی کووید 19 در رسانه های اجتماعی ایرانیان

هادی خانیکی؛ علی احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2021.59288.1164

چکیده
  بحران‌ها جزء جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی به‌شمار می‌روند و روز به‌ روز برتعداد و تنوع آنها افزوده می‌شود. رسانه‌های اجتماعی به‌ علت قابلیت‌‌های گسترده در جذب مخاطب و توانایی شکل‌دهی به افکار عمومی نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی بازتاب کووید ۱۹ در شبکه‌های اجتماعی به تحلیل محتوای منتشر شده در کانال‌های ...  بیشتر

طراحی مدل مطلوب برندسازی شخصی ورزشکاران حرفه ای در اینستاگرام و نقش آن در مهاجرت ورزشی

محمد فرجی؛ سیدجعفر موسوی؛ فرشاد امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.63985.1288

چکیده
  هدف تحقیق طراحی مدل مطلوب برندسازی شخصی ورزشکاران حرفه‌ای در اینستاگرام و نقش آن بر مهاجرت ورزشی بود. روش تحقیق آمیخته بود و اطلاعات بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختارمند از 15 نفر از خبرگان بدست آمد که 4 عامل و 52 شاخص شناسایی و براین اساس پرسشنامه 52 سوالی تدوین شد. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه‌ای فعال ...  بیشتر

وضعیت ‌استثنائی ویروس کرونا و تسلط پزشکی بر حافظه‌‌ی عامیانه(مطالعه موردی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام)

سعید ذکایی؛ علی خانمحمدی؛ سمیرا نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.59687.1301

چکیده
  دنیاگیری کرونا با ایجاد «وضعیت استثنایی» باعث تسریع«تسلط پزشکی » بر افکار عمومی شد. پانصد فیلم، عکس و متن که توسط کاربران عادی «شبکه‌ی اینستاگرام» در روزهای همه‌گیری بیماری بازنشر شده‌، بررسی شده‌است. با نشانه‌شناسی این محتواها، رمزگان‌های «خط مقدم، خطوط پشتیبانی و خائنان مبارزه با کرونا» بدست آمده‌است. ...  بیشتر

نقش ارتباطات انسانی در ترسیم جایگاه اجتماعی زنان؛ به کمک مطالعه موردی ادبیات داستانی هدایت

سعید ثقه ئی؛ علی اصغر کیا؛ رضا صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/nms.2022.70299.1470

چکیده
  آثار ادبی فاخر برجای مانده از نویسندگان بنام جامعه که به نوعی نمایندگان جامعه و بازتاب دهندگان مناسبات موجود در آن هستند را می توان به عنوان گزارش ها و روایت های مهمی تلقی کرد که ماده ذهنی جامعه را تامین می کنند و تحلیل آن می تواند در جهت تبیین مولفه های محوری جامعه همچون جایگاه اجتماعی و جنسیت کمک شایانی نماید.این درحالی است که هدایت ...  بیشتر

سنجش میزان سواد رسانه ای انتقادی بر اساس الگوی الیزابت تامن

بابک نوراله زاده خیاوی؛ تقی اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2022.65466.1333

چکیده
  سواد رسانه ای مجموعه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل ، نقد و ایجاد انواع پیام‌های رسانه‌ای اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان سواد رسانه ای انتقادی براساس الگوی الیزابت تامن انجام شده است . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه پژوهش ...  بیشتر

نقش «رسانه های خبری آنلاین» و «رسانه های اجتماعی» در اقدامات پیشگیرانه از دیدگاه سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه همه گیری کووید-19

بهرام نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.69277.1435

چکیده
  در پژوهش حاضر درک مطلوبیت شهروندان از «رسانه های خبری آنلاین» و «رسانه های اجتماعی» بر اقدامات پیشگیرانه از سوی شهروندان استان خوزستان بررسی شده است. چرا که، انتشار اطلاعات نادرست در طول همه گیری بیماری کووید-19، به عنوان یک دغدغه اجتماعی مطرح و عدم انتشار مطالب درست، یکی از نگرانی های اصلی و تشدید کننده سردرگمی در جامعه ...  بیشتر

تحلیل اخبار کرونا در ایران مطالعه تطبیقی سایت‌های خبری صدا و سیما و بی‌بی‌سی فارسی

رضا صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.74348.1586

چکیده
  از دسامبر 2019، واژگان "کرونا" و "کووید-19" و محتواهای آنها، پرکاربردترین حوزه خبری رسانه های جهان گردید. "خبر" در این پژوهش به عنوان موضوع تحلیل به اخبار، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل کارشناسان اطلاق می شود که در"موج اول شیوع ویروس کرونا در ایران" در سایت‌های خبری "بی‌بی‌سی فارسی" و "صدا و سیما ...  بیشتر

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه جنبش‌های اعتراضی ایران(1398-1388)

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.67717.1387

چکیده
  عالم‌گیر‌ شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب تغییرات مهمی در سبک زندگی، عادات و ارتباطات اجتماعی و ارتباط بین مردم و دولت‌ها شده است. جنبش‌های اجتماعی به عنوان یکی از روش‌های انتقال خواسته‌ها و ارتباط بین مردم و حاکمیت به شدت متاثر از این تغییرات است. در دو دهه اخیر کارکرد بسیج شبکه‎‌های اجتماعی چهره جدیدی از جنبش‌های ...  بیشتر

واکاوی ادراک دانشجو معلمان نسبت به محتوای یادگیری در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه پدیدارشناسانه

صادق حامدی نسب؛ معصومه عزیزی؛ رضوان محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.69597.1447

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی محتوای یادگیری دانشجو معلمان در شبکه‌های اجتماعی و ادراک آن‌ها نسبت به اعتبار محتوای به اشتراک گذاشته‌شده در این شبکه‌ها بود. روش این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهرستان بیرجند بود که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. ...  بیشتر

بررسی اثر ویژگی‌های محتوایی بر درگیری محتوایی با نقش میانجی عاطفه در اینستاگرام (مورد مطالعه کاربران صفحه بیگ‌بنگ)

همراز تولایی؛ مینا رنجبر فرد؛ سهیلا مهمان نوازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.70293.1468

چکیده
  با توجه به دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نقش رسانه‌های اجتماعی را در انتقال اطلاعات و گسترش انواع ارتباطات در زندگی روزمره و شخصی افراد نمی‌توان نادیده گرفت. مهمترین و اصلی‌ترین عنصر یک رسانه اجتماعی، محتوای آن است و یکی از ویژگیهایی که یک محتوا بایستی داشته ‌باشد تا باعث درگیری کاربر گردد، "عاطفه" می‌باشد. هدف ...  بیشتر

مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات

محمدجواد افشارصفوی؛ گلنار شجاعی باغینی؛ محمدرضا رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.64393.1305

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات است. این پژوهش بر حسب هدف توسعه‌ای-کاربردی و از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی است. ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی(روش ‏گراندد تئوری‎) اطلاعات مورد نیاز در مورد تدوین ارائه چارچوبی جهت رقابت‌پذیری رسانه‌های مکتوب ...  بیشتر

ارائه الگویی برای بازاریابی پایدار مبتنی بر اینفلوئنسرها در رسانه‌های اجتماعی

قاسم زارعی؛ گلثوم اکبری آرباطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.71738.1509

چکیده
  رسانه های اجتماعی و پایداری جریان ‌های اصلی بازاریابی و تجارت هستند. با پیشرفت فناوری بازاریابی پایدار به استفاده از رسانه های اجتماعی تمرکز می کند، جایی که مصرف کنندگان می توانند مستقیماً با بسیاری از مصرف کنندگان دیگر ارتباط برقرار کنند و بر باورها و رفتار آنها تأثیر بگذارند. این تأثیرگذارها هم محتوای ارگانیک و هم محتوای حمایت ...  بیشتر

بررسی تاثیر رسانه های نوین در شکل دهی الگوهای مصرفی جامعه ایران

کریم نعمتی اقدم؛ نسیم مجیدی؛ علی اصغر کیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.70227.1465

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق بررسی نقش رسانه های نوین در تغییرات ظاهری فرهنگ جامعه ایران می باشد که روش تحقیق بدون اتکا به نظریات رایج و با روش نظریه مبنایی (GT) انجام گرفته است. در این روش به صورت استنباطی می‌توان بعد از تبیین عناصر و ویژگی‌های پیام به ارتباط میان عناصر ارتباط و پیشینه و پیامد (یا آثار) فراگرد ارتباطی نیز پرداخت ..سپس توصیف ...  بیشتر

آسیب شناسی نقش تلگرام بر انزوا و اختالل دانش آموزان در تعامالت اجتماعی طالعه موردی: دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

منوچهر علی شاه بابا؛ غلامرضا لطیفی؛ محمدرضا رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.71475.1513

چکیده
  گسترش فضای مجازی و استفاده از ابزارهای آن مانند تلگرام، تغییرات زیادی را در سبک زندگی و تعامل شهروندان به وجود آورده است .با توجه به اینکه دانش آموزان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در این زمینه هستند، این پژوهش به به بررسی آسیب شناسی نقش تلگرام بر انزوا و اختالل دانش آموزان در تعامالت اجتماعی می پردازد. روش:روش تحقیق به کار برده شده ...  بیشتر

جابجایی در فضای مجازی-واقعی: عقلانیت یا پریشانی ارتباطی؟

علی انتظاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/nms.2024.75274.1605

چکیده
  در این مقاله تداخلات فضای مجازی و فضای واقعی و آسیب‌هایی که ممکن است خو گرفتن در فضای مجازی بر مناسبات اجتماعی در فضای واقعی وارد کند از منظر تکوین ادراک جمعی مورد مداقه نظری قرار گرفته است. درمجموع به نظر می‌رسد طی فرایندی که در مقاله توضیح داده شده است غرق شدن در فضای مجازی و شکل‌گیری ادراک مجازی در کنار خو گرفتن به قواعد فضای مجازی ...  بیشتر

ابر واژگان