نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه اصفهان، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

اواخر سال 2019 ویروس کرونا در چین ظاهر شد. این بیماری در تمام دنیا شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بدین ترتیب موقعیتی فراهم آمد تا جناح‌ها، سازمان‌ها و حکومت‌ها به دنبال بهره‌برداری سیاسی از شرایط به وجود آمده باشند. رسانه یکی از ابزارهایی بود که نهادهای مختلف سیاسی را در رسیدن به اهداف ایدئولوژیک یاری می‌رساند. حال این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از نظریه روایت مونا بیکر ، دخالت ایدئولوژیک مترجمین در ترجمه متون خبری و همچنین تاثیر ترجمه بر تنش‌های سیاسی به واسطه بازتعریف روایی از شرایط بیماری کرونا در ایران را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور 180 متن خبری فارسی به همراه ترجمه انگلیسی آن‌ها از تارنماهای خبرگزاری‌های خارجی جمع‌آوری شدند. بعد از تحلیل داده‌ها به واسطه راهبردهای قاب‌بندی نظریه بیکر مشخص شد که نقش مترجم به هنگام بروز یک بحران بسیار مهم است و عملکرد مترجم می‌تواند جامعه را به سمت ثبات یا عدم ثبات اجتماعی سوق دهد. همچنین مشخص شد که نقش مترجم در ایجاد و یا بازتعریف هویت سیاسی و اجتماعی بسیار پررنگ است. بعلاوه ضرورت اطلاع مخاطب از نقش ترجمه و مترجم در بازتعریف روایی داستان از دیگر یافته‌های مهم این تحقیق بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

News Media and Investigating Journalistic Translators' Agency in Restructuring the Narration of Coronavirus-Related Events in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Latifi Shirejini 1
  • Mahmoud Afrouz 2

1 PhD Student of Translation Studies—Allameh Tabataba’i University

2 Assistant Professor; University of Isfahan

چکیده [English]

In late 2019, Coronavirus emerged in China. The disease has severely affected social, economic and political conditions all around the world. Meanwhile, a situation was created for institutions, organizations and governments to seek political exploitation. Media was one of the tools that helped various political institutions to achieve their ideological goals. Consequently, this research drawing on Baker’s narrative theory try to explore translators’ ideological intervention in translation of news text as well as the effect of translation on political tensions by re-narration of coronavirus related events in Iran. To do so, 180 Persian news texts along with their English translations were collected from the websites of foreign news agencies. After analyzing the data by means of Baker's framing strategies, it became clear that translators’ role is very important at the time of crisis and the translator's performance can lead society toward social stability or instability. It was also found that the role of translators in creating or redefining political and social identity is very important. Moreover, the necessity to inform the audience about translators’ role in restructuring the narrative was another important finding of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News translation
  • ideology
  • Corona disease
  • narrative theory
  • news media