نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله تلاش می‌کند تا گفتمان‌های شکل‌گرفته در دوران همه گیری کرونا در توئیتر و اینستاگرام در ایران را شناسایی و تحلیل کند. با مبنا قرار دادن دیدگاه‌های فوکو درباره گفتمان و قدرت، ما علاوه بر شناسایی گفتمان‌های مسلط در این دو رسانه اجتماعی، نسبت آن‌ها با روابط قدرت در ایران را نیز تحلیل خواهیم کرد. این پژوهش با استفاده از روش‌‌های ترکیبی انجام شده است. بر اساس روش کدگذاری دو مرحله‌‌ای سالدانا، ما نمونه معرفی از 4 میلیون و 165 هزار و 177 توئیت و 4 میلیون و 919 هزار و 839 پست اینستاگرامی که از یک بهمن 1398 تا 10 اردیبهشت 1399 گردآوری شده بود را تحلیل کردیم. یافته‌های تحقیق نشان داد که در مجموع 71 گفتمان خرد و 16 گفتمان کلان در این دو رسانه اجتماعی شکل گرفته‌اند. تحلیل گفتمان‌های مسلط نیز نشان داد کاربران اینستاگرام عمدتا رویکردی غیرسیاسی‌تر و انتقادی‌تر نسبت‌‌به همه گیری کرونا در ایران داشته‌‌اند. به‌‌علاوه، در حالی‌که گفتمان بی‌کفایتی حکومت، در توئیتر، مسلط‌ترین گفتمان بوده، این گفتمان نتوانسته در اینستاگرام، جزو گفتمان‌های مسلط قرار گیرد. از طرف دیگر، گفتمان «قصور مردم» در اینستاگرام، جزو گفتمان‌های مسلط بوده ولی در توئیتر چندان مورد توجه نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Covid-19 on Twitter and Instagram: discourse analysis of Iranian users’ generated-content during Covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Hossein Kermani 1
  • Amirali Tafreshi 1
  • Amir Mohammad Ghodsi 2
  • Alireza Bayat Makou 3
  • Ali Atash Zar 2

1 University of Tehran

2 University of Allameh Tabataba'i

3 Kharazmi University

چکیده [English]

This paper investigates the discourses of Covid-19 on Twitter and Instagram in Iran. Based on Foucault’s perspective on discourse and power, we have found the dominant discourses on these two social media platforms. Further, we have analyzed their relationships with the power relations in Iran as well as the hegemonic discourse. This research has been conducted using mixed methods. Following on Saldana’s two-step coding method, we analyzed a representative sample of 4,165,177 tweets and 4,919,839 Instagram posts, collected from January 21st to April 29th. Research findings showed that there were 71 micro-level and 16 macro-level discourses shaped on these two platforms. Our results showed that Instagram users mostly had a non-political and non-critical approach toward the COVID-19 pandemic in Iran. Also, the discourse of public negligence was among the dominant discourses on Instagram, but it had not gained much attention on Twitter. among the dominant discourses on Instagram, but it had not gained much attention on Twitter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Twitter
  • Instagram
  • Discourse Analysis
  • Foucault