نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه‌طباطبائی.

2 کارشناسی‌ارشد مطالعات‌فرهنگی، دانشگاه علامه‌طباطبائی

چکیده

دنیاگیری کرونا با ایجاد «وضعیت استثنایی» باعث تسریع«تسلط پزشکی » بر افکار عمومی شد. پانصد فیلم، عکس و متن که توسط کاربران عادی «شبکه‌ی اینستاگرام» در روزهای همه‌گیری بیماری بازنشر شده‌، بررسی شده‌است. با نشانه‌شناسی این محتواها، رمزگان‌های «خط مقدم، خطوط پشتیبانی و خائنان مبارزه با کرونا» بدست آمده‌است. این رمزگان‌ها توامان دارای دال و مدلول‌های فرادست و فرودست است. دال‌های مدافعان سلامت، شهید سلامت، آمادگی رزمندگان و فداکاری کادر درمانی یک روایت «حماسی، قدسی و فرادست» از کادر ‌درمانی به ویژه کادر درمانی زن ارائه می‌دهد. دال‌های«جبهه‌ی خانگی»، «مبارزات مردمی، سازمانی و نهادی» روایتی« امیدوارانه، همدلانه ، یاریگرانه و فرادست» از مبارزه با بیماری ارائه می‌دهد. اما در مقابل دال‌های عدم پشتیبانی از کادر درمانی و فشار روی کادر درمانی روایت «فجیع، غم‌انگیز و فرودست» از روزهای همه‌گیری ارائه می‌کند. در این همه‌گیری، پزشکی بر زندگی روزمره توسط دستورالعمل‌‌های بهداشتی (همچون تعیین گروه آسیب‌پذیر و قرنطینه‌ی خانگی) و بر حافظه‌ی شهروندان توسط «قدسی‌سازی» کادر درمانی تسلط یافت. «مردم بی توجه» و «مسافران نوروزی» دشمن و «شر» پنداشته شده‌است. حافظه‌ی عامیانه «مردم» را بیش از «حکومت» و «نظام بهداشت و درمان» در همه‌گیری بیماری مسئول می‌دانند. این فرافکنی حاصل زیست قدرت و سیاست حافظه که ریشه‌های قدرتِ دانش قدرت پزشکی در ایران را پنهان کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State of exception the coronavirus and medical dominance of popular memory(Case study of the social network Instagram)

نویسندگان [English]

  • saeeid zokaei 1
  • Ali Khanmohammadi 2
  • Samira Nouri 2

1 Full Professor, Cultural Studies, Allameh Tabataba'i University.

2 Master of Cultural Studies, Cultural Studies, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The creation of the corona accelerated the "medical dominance" of public opinion by creating a "state of exception". Five hundred videos, photos and text produced by ordinary users of the Instagram network in the days of the pandemic have been reviewed. Relying on semiotics of all these contents, the codes of "forefront, support lines and traitors against Corona" have been obtained. These codes have the signals and meanings of the upper and subaltern. The signs of the "defenders of health", the "martyr of health", the "readiness of the warriors" and the "sacrifice of the medical staff" provide an "epic, sacred and upper" account of the medical staff, especially the female medical staff. The "home front", "people, Organizational and institutions’ struggles" provide a "hopeful, empathetic, supportive and upper narrative" of the fight against disease. But in contrast to the signs of lack of support from the medical staff and the pressure on the medical staff, it presents a "tragic, sad and subaltern" narrative of the days of the epidemic. In this epidemic, medicine dominated of everyday life by health guidelines (such as the identification of vulnerable groups and self-quarantine) and of citizens' memory by the "sacralisation" of medical staff. "Inattentive people" and "Nowruz travelers" are considered enemies and "evil". Popular memory holds "people" more responsible than "government" and "health care system" for the spread of disease. This projection is the result of bio-power and the memory politics that have hidden the roots of the power of medical power-knowledge in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State of exception
  • Coronavirus
  • Popular memory
  • Medical dominance