نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی تلگرام به واتس‌آپ به جای مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از فیلتر تلگرام، می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، با ماهیت اکتشافی است که به صورت موردپژوهی انجام شده است. برای این منظور ابتدا به مرور ادبیات و مصاحبه عمیق با 28 نفر از دانشجویان دانشگاه قم، که کاربر پیام‌رسان‌های اجتماعی بوده و بعد از فیلتر تلگرام به واتس‌آپ مهاجرت نمودند، به صورت مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته پرداخته شد که به علت رسیدن به اشباع نظری تعداد نمونه 14 نفر می‌باشد. برای تحلیل عوامل، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. سپس با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری به شناسایی ارتباط میان این عوامل توسط 15 نفر از خبرگان پرداخته شد. این عوامل در 5 سطح قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد، سه عامل عدم‌ نیاز واتس‌آپ به فیلترشکن، قابلیت تماس صوتی و تصویری و سازگاری واتس‌آپ با همه دستگاه‌های تلفن همراه و عدم نصب پیام‌رسان داخلی بر روی موبایل‌های دارای سیستم IOS در سطح پنجم، به عنوان تأثیرگذارترین عوامل و عوامل عادت کردن به استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی، حضور مخاطبین من در واتس‌آپ(فراگیری)، عدم‌ حضور مخاطبین من در پیام‌رسان‌های داخلی(عدم‌ فراگیری)، تشکیل یا انتقال گروه‌ها به واتس‌آپ و ارسال فایل از طریق واتس‌آپ بنا به درخواست دیگران، فشار و پیشنهاد دیگران برای مهاجرت به واتس‌آپ، تبلیغ دهان‌به‌دهان منفی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و احساس عدم امنیت در پیام‌رسان‌های داخلی به علت رمزنگاری نشدن و هک شدن آن‌ها در سطح اول، تأثیرپذیرترین عوامل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting migration of Iranian messenger users of Telegram to WhatsApp instead of domestic messengers after the Telegram filtering

نویسندگان [English]

  • Marzieh Rahimi 1
  • Mahdi Mohammadi nasab 2

1 University of Qom

2 Management Department, Management and Economic Faculty, University Of Qom,Qom,Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the Factors affecting migration of Iranian messenger users of Telegram to WhatsApp instead of domestic messengers after the Telegram filtering. This research is an explorative applied research. For analyzing factors, thematic analysis method was used. Then, using Interpretive Structural Modeling, the relationship between these factors was identified by 15 experts. These factors were classified into 5 levels. The results show that three factors: WhatsApp doesn’t need VPN, voice and video call capability and WhatsApp compatibility with all mobile devices, are the most influential factors; and factors like habit to use foreigner messengers, presence of contacts on WhatsApp (popularity), absence of contacts in domestic messengers (non-popularity), forming or migrating groups to WhatsApp and sending files through WhatsApp at the request of others, pressure of others to migrate to WhatsApp, negative WOM about domestic messengers and feeling of insecurity in domestic messengers are the most impressive factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social network
  • Social messenger
  • Domestic messenger
  • Interpretive structural modeling
  • WhatsApp
  • Telegram