تعداد مقالات: 141
7. مطالعه استیکرهای وایبر و نشانه‌شناسی ایدئولوژی‌های آن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 1-33

10.22054/cs.2017.19024.163

علیرضا دهقان؛ نجیبه محبی؛ محیا برکت


10. رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهر تهران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 86-118

10.22054/cs.2017.14901.100

بابک رحیمی؛ حسین کرمانی؛ زهره علی حسینی؛ محمد مهدی مشکینی


14. نقش نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رای دهندگان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 9-42

10.22054/cs.2017.22793.247

سید محمد مهدی زاده طالشی؛ اقبال خالدیان؛ مهراوه فردوسی


20. تحلیل فردگرایی در شبکه های اجتماعی مجازی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 1-33

10.22054/nms.2018.28108.379

محمد رضایی؛ مهدی غلامزاده


22. جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی و پیام رسان موبایلی در شکل گیری خرد جمعی

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 1-34

10.22054/nms.2019.35186.575

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی آذر؛ علی گرانمایه پور


25. رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-68

10.22054/cs.2015.4500

محمد امین قانعی‌راد؛ علی جنادله