تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه‌ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسؤولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران فصلنامه در سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سارا

ابوطالب جولا

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زهرا

اجاق

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، تهران، ایران.

شیرین

احمدنیا

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علی

احمدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

آرمان

احمدی زاد

استادیار دانشگاه کردستان , سنندج , ایران.

حسین

افخمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

سیدجمال الدین

اکبرزاده جهرمی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

آرمین

امیر

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

وحید

آگاه

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

کاوه

بازرگان

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

کامبیز

بنی هاشمی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

قدسی

بیات

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

عبدالله

بیچرانلو

استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سروناز

تربتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مونا

جامی پور

استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

سید روح الله

حاج زرگرباشی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علیرضا

حسینی پاکدهی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

آرش

حیدری

استادیار  دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران.

هادی

خانیکی

  استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

صبا

خسروی

استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

علی

خورسندی طاسکوه

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

هما

درودی

دانشیار،دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان، زنجان، ایران.

اعظم

راودراد

استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمدمهدی

رحمتی

دانشیار دانشگاه گیلان،رشت، ایران.

محمدرضا

رسولی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

سیدنورالدین

رضوی زاده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زرین

زردار

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حسین

سرفراز

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد

سلطانی فر

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

احسان

شاه قاسمی

استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

آسیه

شریعتمدار

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

رامین

شمسایی نیا

استادیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

رضا

صابری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

میترا

صمیعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حامد

طاهری کیا

استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، تهران، ایران.

جواد

طباخی ممقانی

استادیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

اسماعیل

عالی زاد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علیرضا

عبداللهی نژاد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حمید

عبداللهیان

استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

عبدالرحمان

علیزاده

استادیار دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

فرزاد

غلامی

استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

احمد

غیاثوند

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مجید

فولادیان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

اکرم

قدیمی

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

علی

قربانی

استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مرتضی

قلیچ

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

عباس

قنبری

دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

عباس

کاظمی وریج

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

لیدا

کاووسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علی اصغر

کیاء

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

سردار

محمدی

دانشیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

سید مجتبی

محمودزاده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

بهارک

محمودی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حمیدرضا

مدقق

کارشناس رسانه و مدرس علوم ارتباطات

مهدی

مهدوی زاهد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

سید محمد

مهدی زاده طالشی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد مهدی

مولایی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

آزاده

میرزائی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد هادی

میرشمسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمدقلی

میناوندچال

دانشیار  دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

محمدصادق

نصراللهی

دانشیار  دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

اکبر

نصرالهی کاسمانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

مرتضی

نورمحمدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حسین

نوروزی

استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

حبیب

هنری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مهدی

واحدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

سبحان

یحیائی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حسین

یحیی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

 داوران فصلنامه در سال 1399

 

داوران فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین در سال 1399

 

1

هادی خانیکی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2

حسین پاینده                         

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3

محمدمهدی فرقانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4

محمدسعید ذکائی                  

استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

5

عبدالکاظم نیسی                    

استاد دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران.

6

عبدالحسین کلانتری             

دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

7

محمد اورکی           

دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

8

علیرضا حسینی پاکدهی         

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

9

محمدتقی کرمی                     

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10

مهدخت بروجردی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

11

سیدمحمد مهدی زاده طالشی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

12

اکرم قدیمی

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

13

حسین سلیمی بجستانی        

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

14

شراره مهدی زاده                  

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

15

آرش حیدری                          

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

16

سیده زهرا اجاق                     

استادیار  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تهران، ایران.

17

محمد رضایی                         

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

18

مهدی مهدوی زاهد

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.سیاست علمی کشو

19

زهیر صباغ­پور

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

20

منصور ساعی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

21

محمدهادی میرشمسی          

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

22

سیدرضا نقیب السادات         

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

23

عبداله بیچرانلو                       

استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

24

احسان شاه قاسمی

استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

25

ابراهیم نعیمی                        

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

26

سید نورالدین رضوی زاده            

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

27

علی احمدی                           

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

28

قدسی بیات

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

29

محمدمهدی مولایی                 

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

30

بهارک محمودی                    

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

31

سبحان یحیائی                      

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

32

سیدجمال­الدین اکبرزاده جهرمی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

33

مرتضی قلیچ                           

استادیار دانشگاه بین­المللی امام خمینی، قزوین، ایران

34

جواد طباخی ممقانی

استادیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

35

رامین شمسایی ­نیا                 

استادیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

36

یوسف خجیر

استادیار دانشگاه سوره، تهران، ایران.

37

لیدا کاووسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

38

سروناز تربتی                         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

39

سیدحمیدرضا سیدی              

استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

40

عبدالرحمان علیزاده

استادیار دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

41

احسان موحدیان

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

42

علی اعتمادالاسلامی بختیاری

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

43

زهرا صبورنژاد

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

44

حمیدرضا مدقق

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

45

فرزانه نزاکتی رضاپور             

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

46

احسان اکرادی                      

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

47

فاطمه نصر اصفهانی              

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، اصفهان، ایران.

48

محمدکریم بیات                     

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

49

حسین امامی                          

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

50

فاطمه نوری راد

پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تهران، ایران.

login