آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1720
تعداد پذیرش 349
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 861
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 512

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 372918
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 323452
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 180 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 508 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 20 %