اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1195
تعداد پذیرش 177
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 563
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 332

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 181
تعداد مشاهده مقاله 164456
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 162384
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 333 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 15 %