اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1158
تعداد پذیرش 161
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 550
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 321

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 171
تعداد مشاهده مقاله 158370
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 153373
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 130 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 298 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 14 %