آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1469
تعداد پذیرش 265
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 721
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 417

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 291
تعداد مشاهده مقاله 236348
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217710
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 172 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 452 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 18 %