اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1093
تعداد پذیرش 158
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 515
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 291

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 171
تعداد مشاهده مقاله 150782
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141208
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 299 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 14 %