آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1643
تعداد پذیرش 329
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 823
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 485

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 346
تعداد مشاهده مقاله 324236
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 281405
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 174 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 489 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 101 روز
درصد پذیرش 20 %