آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1527
تعداد پذیرش 306
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 754
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 442

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 305
تعداد مشاهده مقاله 269607
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238664
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 173 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 484 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز
درصد پذیرش 20 %