اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1292
تعداد پذیرش 186
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 609
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 363

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 203
تعداد مشاهده مقاله 180908
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 178524
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 144 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 371 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 110 روز
درصد پذیرش 14 %