آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1388
تعداد پذیرش 248
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 684
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 402

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 211186
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 205168
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 168 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 448 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 18 %