سبک‌های نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی موبایلی

مهرزاد بهمنی؛ عباس محمدی شکیبا

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4524

چکیده
  ظهور هر رسانه‌ای در جامعه کارکردهای مثبت و منفی در‌هم‌تنیده‌‌ای را به همراه دارد که چشم‌پوشی از هر کدام می‌تواند آسیب جدی را متوجه جامعه کند. شبکه‌های اجتماعی موبایلی نیز از این امرمستثنی نیستند؛ برهمین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی چنین ابعادی به بررسی سبک‌های نوین ارتباطی در فضای مجازی پرداخته است. در این تحقیق از روش پیمایشی ...  بیشتر