نقش تماشای سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در تغییر پوشش محلی زنان کُرد شهر پاوه (مورد مطالعه سریال حریم سلطان)

سارا ابوطالب جولا؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ زهرا حکیمی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 59-97

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4813

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است که به چگونگی نقش تماشای سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در تغییر پوشش محلی زنان کُرد شهر پاوه با مطالعه موردی سریال حریم سلطان از دیدگاه این زنان بپردازد و مهم‌ترین علل و انگیزه‌ها و دلایلی که موجب این تغییر شده‌اند را، شناسایی کند. این پژوهش از نوع کیفی است که از روش تحلیل مضمونی مصاحبه به‌عنوان روش اجرای تحقیق ...  بیشتر