بررسی نقش استعاره درگفتمان خبری رسانه ای بین‌المللی

اردشیر زابلی‌زاده؛ سید ندا موسوی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 57-85

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4522

چکیده
  استعاره در زبان‌شناسی شناختی، تعریفی کاملاً متفاوت از تعریف ادبی آن دارد و به نوعی، تار و پود تفکر و شناخت انسان را می‌سازد. در این تحقیق به ضرورت بررسی استعاره­های به کار گرفته شده در گفتمان‌های خبری پرداخته شده است. تحقیق بر مبنای ارائه و توضیح مثال‌هایی از استعاره­های مورد استفاده در گفتمان‌های بین­المللی است که منجر به ...  بیشتر