نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در بازتولید هویت قومی دانشجویان کرد دانشگاه‌های تهران

امیر کیهان؛ محمد مهدی فرقانی؛ افسانه مظفری

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1398، ، صفحه 97-129

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.35922.597

چکیده
  هدف مقاله حاضر مطالعه نقش شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در بازتولید هویت قومی دانشجویان کرد دانشگاه‌های تهران است. بر اساس این هدف، با استفاده از استراتژی قیاسی اقدام به تنظیم چارچوب نظری تلفیقی (نظریه اهلی سازی رسانه، نظریه هویت قومی- سیاسی تد رابرت گر و نظریه هویتی هنری تاجفل) شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه کتبی بوده ...  بیشتر