چشم‌انداز بازی‌های رایانه‌ای ایرانی

علیرضا رزازی فر؛ علیرضا خوشنویس؛ فاطمه نعمتی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.45462.803

چکیده
  این مقاله در پی آن است که در پرتو نظریه‌های رسانه‌های دیجیتال نگاهی به آینده بازی‌های دیجیتال در ایران داشته باشد. بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یک رسانه جدید (دیجیتال) واجد برخی از اصول هستند و در روند پیشرفتشان به مرور زمان سعی می کنند که این اصول را هر چه بیشتر به ظهور برسانند. در این پژوهش با مروری بر برخی از انواع این رسانه و به ...  بیشتر