شبکه‌های اجتماعی مجازی و قبح‌زدایی از محتوای مبتذل (مطالعه موردی: توئیتر فارسی)

سید ضیاء هاشمی؛ محمد رهبری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 35-70

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.46465.828

چکیده
  توسعه شبکه‌های اجتماعی مجازی در سالیان اخیر و ایجاد سهولت بیشتر برای دسترسی به این شبکه‌ها از طریق موبایل‌های هوشمند، بر فرهنگ مردم و به خصوص نسل جوانی که روزانه از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند تأثیرات فراوانی گذاشته است. در میان این شبکه‌ها، توئیتر به علت فیلتر بودن در ایران و فعالیت بسیاری از کاربرانش با نام مستعار، شرایطی را ...  بیشتر