نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه صداو سیما

چکیده

«زیگفرید کراکوئر» به‌مثابه آخرین نظریه‌پرداز واقع‌گرا در دوران کلاسیک، وجه ذاتی ماهیت بازنمایی رسانه فیلم را «مفاهیم بنیادین» و به تعبیر خودش «رویکرد عکاسانه» تلقی می‌کند و خلاقیت‌های فنی را عرضِ ذاتی فیلم می‌شناسد. «راجر اسکروتن»، «بازنمایی» را حد اطلاق به کنشی می‌داند که «علت غایی» خودش باشد. اگر عکس «الف»، تصویرگر موضوع «ب» است، به شرطی عکس «الف» مصداق بازنمایی است، که مقصود اصلی دیدار، عکس «الف» باشد و نه دیدن موضوع «ب». بنابراین «رویکرد عکاسانه» در فیلم، که ذهن آگاه و نیت هدفمند را از واسطۀ موضوع «بازنموده» و تصویر آن حذف می‌کند؛ نه کنش «بازنمایی» تلقی می‌شود و نه بالمآل «اثر هنری».
منازعه ناتمام شکل‌گرا ـ واقع‌گرا در دوران کلاسیک، در نظریه‌های فیلم معاصر یا در مباحث زبان‌شناختی، نشانه‌شناختی، معناشناختی، روان‌کاوی، جامعه‌شناختی،... مفقود می‌شود و یا در نظریه‌هایی معطوف به منازعه، چون راجر اسکروتن و موارد مشابه، به انسداد مضاعف می‌رسد. مدعای این نوشتار آن است که رویکردهای شناختی، همواره در جمع‌بندی منازعه شکل‌گرا ـ واقع‌گرا به بن‌بست می‌رسد. راهکار بنیادین، رویکرد هستی‌شناختی به ماهیت بازنمایی فیلم است، که از ابتدا مورد توجه متفکران و فلسفه‌ورزان «فلسفه هنر دینی» بوده است. روش تحقیق در این نوشتار برمبنای پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی ـ توصیفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film Media with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious Art

نویسنده [English]

 • Ahmadreza motamedi

faculty member urib

چکیده [English]

Exposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious Art

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kracauer
 • Scruton
 • Ontic
 • Imagination Power
 •  

  منابع فارسی:

  ــ ابن‌عربی، محی‌الدین. (1399). الفتوحات المکیه. تصحیح: عثمان یحیی، قاهره: الهیه المصریه العامه لکتاب.

  . ــ رازی، فخرالدین محمد. (1383). شرح الاشارات و التنبیهات ابن‌سینا. مقدمه و تحقیق: علیرضا نجف زاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

  ــ شبستری، شیخ محمود. (1376). گلشن راز. تصحیح: پرویز عباسی داکانی، تهران: الهام

  ــ طوسی، خواجه‌نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن. (1375). شرح الاشارات و التنبیهات ابن‌سینا. قم: نشر البلاغه.

  ــ معتمدی، احمدرضا. (1393). فلسفه فیلم؛ بررسی تحلیلی و انتقادی نظریه‌های فیلم دوران کلاسیک. جلد اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  منابع انگلیسی:

  • Adams, Ansel, the Negative (Little&co…).1981.
  • Arnheim, Rudolf; Film as Art; London: University of Califonia Press,1957.
  • Balazs, Bela;Theory of the Film: Character and Growth of a New Art. Tr. By Edith Bone, London: Dennis Dobson Ltd,1952.
  • Bazin, Andre: what Id Cinema: vol 11. Tr. By Hugh Gray, London: univerdity of California Press, 2005b.
  • Eisenstein, Sergei, Film From, tr. By Jay Leyda, New York: Harcourt, Brace R World, Inc, 1941.
  • Hegel, G. W.F. Aesthetic: Lectures on Fine Art, tr. By T.M.Konx. London: Oxford University Press,1975.
  • Husserl, Edmond. Cartezian Meditations: An Interoduction to Phenomenology; tr by Dorion Cairns, the Hugue: Martinus Nijhoff, 1973.
  • Kant, Immanvel; Critigve of the Power of Judgment; tr. By Poul Gvyel, Eric Matthews, New York: Cambridge University Press, 2000.
  • Kracaver, SiegfriedL Theory of film: the Redemption of physical Reality: New York Oxford University Press,1960.
  • Levinas, E, Theorie de l'intution dans la Phenomenologie se Hussrel. Paris: J.Vrin, 1970.
  • Munsterberg, Hugo; the photoplay: A Psychological Study, New York: D. Appleton and Company, 1916.
  • Scruton, Roger: Photography and Represention in Argving about Art: Contemporary Philosophical Debates: ed. By Alex Neill and Aron Ridley. Lonson: Routledge, 2007.