نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار روابط عمومی، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر، برای شناخت چارچوب سازی سخنرانی ترامپ و روحانی در مورد مذاکرات برجام، توسط خبرگزاری‌های ایسنا، فارس، بی‌بی‌سی فارسی و بخش فارسی صدای آمریکا در پیام‌رسان تلگرام صورت گرفته و از نظریه چارچوب سازی به‌عنوان مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و واحد تحلیل، مطلب است. در این پژوهش، کلیه اخبار منتشره در مورد رویداد موردبررسی در کانال‌های تلگرامی رسانه‌های خبری ذکر شده، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، کل شماری شده‌اند. ضریب پایایی تحقیق بر اساس فرمول اسکات محاسبه شد که برای همه متغیرها بالای ۸۰ درصد بود که این امر نشانگر پایایی مطلوب متغیرهای پژوهش حاضر است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، در مورد سخنرانی ترامپ و روحانی، شیوه انتشار اخبار در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری فارس و بی‌بی‌سی فارسی تقریباً مشابه یکدیگر بوده است و این رسانه‌های خبری (بی‌بی‌سی فارسی تا حدودی) علیه سخنرانی ترامپ، مطالب خود را منتشر کرده‌اند، در حالی اکثر قریب به‌اتفاق اخبار صدای امریکا علیه سخنرانی روحانی منعکس‌شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Framing news events by news agencies Analysis of the news framework of the Trump and Rouhani speech on the Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Mahdizadeh 1
  • Mahdokht Borojerdi 2
  • Mohsen Asgarzadeh 3

1 Department of Communication, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University

2 Department of Public Relations, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University

3 Department of Media Management, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

In the present study, the understanding of how to manage meaning and content in the framing of the speeches of Trump and Rouhani on Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA) by news agencies ISNA, Fars, BBC Persian and Voice of America-Persian News Network (VOA-PNN) in the telegram messenger. Framing theory has been used as theoretical basis for research. The Research Methodology is quantitative analysis and analysis unit is content. In this research, all the news about the event under review in the telegram channels of the news media are census in a purposive sampling . The reliability coefficient of the research was calculated based on Scott's formula, which for all variables was above 80%, which indicates the desirable reliability of the present research variables. Based on the findings of this research, in the speeches of Trump and Rouhani, the news release in ISNA, Fars and Persian BBC have been roughly the same and this news media (somewhat in the BBC) has published its contents against Trump's speech, while Most overwhelming of the Voice of America news was reflected against Rouhani's speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framing
  • highlighting
  • goalkeeper news
  • Objectivity
 
- افخمی، حسین و اردشیر زابلی زاده. ۱۳۹۲. «استفاده از نظریه چارچوب‌بندی در تبیین اثرات اخبار (مفاهیم و پژوهش‌ها).» فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی ۱۲۱-۱۴۴.
-   افخمی، حسین و علیرضا عبدالله. ۱۳۹۳. «مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهای ملی و بین‌المللی (تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی‌بی‌سی فارسی و صدای فارسی آمریکا).» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
-   امیدی، علی و مهرداد رشیدی علویجه. ۱۳۹۶. «جنگ رسانه در بحران اکراین؛ چارچوب سازی تحولات سیاسی اکراین و کریمه (۲۰۱۵-۲۰۱۳) در شبکه‌های خبری سیان ان (CNN) و راشاتودی (RT). فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین ۱۴۱-۱۶۸.
-   بدیعی، نعیم. ۱۳۶۹. «معیارهای گزینش خبر: کدام خبر، چرا؟» فصلنامه رسانه ۴۰-۴۵.
-   بروجردی علوی، مهدخت. ۱۳۷۲. «دروازه‌بانی خبر چیست؟ دروازه‌بانان کیستند؟ (نگاهی به نقش دروازه‌بانی در شکل‌گیری و انتقال خبر).» رسانه ۱۸-۲۵.
-   خانیکی، هادی، سید احمد حسینی و احمد افروز. 1394. «نحوه انعکاس اخبار زندان‌های ایران و جهان در رسانه‌ها (تحلیل محتوای روزنامه حمایت در سال 1389).» فصلنامه علوم خبری 5-32.
-   خورشیدی، زینب. ۱۳۹۱. «بازتاب رویدادهای جهان در اخبار خارجی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
-   رضوی زاده، نورالدین. ۱۳۸۱. «اولویت‌های خبری در روزنامه‌ها: بررسی میزان و نحوه برجسته‌سازی مسائل فرهنگی در روزنامه‌ها.» نامه پژوهش فرهنگی ۱۱۵-۱۶۶.
-   روشن‌دل اربطانی، طاهر و مرتضی قمری وفا. ۱۳۹۶. «الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم.» مطالعات رسانه‌ای ۹۹-۱۱۶.
-   زابلی زاده، اردشیر. ۱۳۹۳. جنگ روایت‌ها. تهران: انتشارات سروش.
—. ۱۳۹۳. چارچوب‌بندی، خبر و رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
-   سید امامی، کاووس و مصطفی غفاری. ۱۳۹۴. «نقش فضای مجازی در چارچوب سازی برای رأی‌دهندگان: مطالعه انتخابات مجلس دهم در تهران و مشهد.» دانشگاه امام صادق.
-   شکرخواه، یونس. ۱۳۸۰. «خبر، رسانه‌های خبری و کنترل دروازه‌ها.» فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی ۳۱-۳۹.
-   شلدون، پاویسا. 1396. رسانه‌های های اجتماعی، اصول و کاربردها: ترجمه حسین حسنی. تهران: انتشارات ثانیه.
-   شیوفل و تاکسبری. ۱۳۹۳. «تعیین چارچوب، تعیین دستور کار و تعیین اولویت: سیر تحول سه مدل تأثیر رسانه‌ای.» در چارچوب‌بندی، خبر و رسانه‌ها، توسط ترجمه اردشیر زابلی زاده، ۱۷-۵۰. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
-   فرقانی، محمدمهدی و رامین شمسایی نیا. 1396. «تعامل رسانه‌های جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی؛ بازنمایی اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی.» فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین 209-258.
-   فرهنگی، علی‌اکبر و داود نعمتی انارکی. ۱۳۹۴. رسانه و خبر: برخی دیدگاه‌های غالب و انتقادی. تهران: دانشگاه صداوسیما.
-   کرمانی، حسین. 1395. «مشاهده مشارکتی در گروه‌های تلگرامی؛ راهنمای عمل و نمونه موردی.» فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات 53-79.
-   گیویان، عبدالله و بهنام رضاقلی زاده. 1389. «برجسته‌سازی اخبار انرژی هسته‌ای ایران در بخش فارسی سایت‌های بی‌بی‌سی و صدای آمریکا طی سال‌های 1383-1385.» فصلنامه جهانی رسانه 1-18.
-   مهدی زاده، سید محمد. ۱۳۹۳. نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
-   مهدی زاده، سید محمد، اقبال خالدیان و مهراوه فردوسی. 1396. «نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رأی‌دهندگان.» فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین 1-39.
-   مهدی زاده، سید محمد و عبدالرحمان علیزاده. ۱۳۹۲. «مقایسه برساخت رسانه‌ای منازعه سوریه در اخبار تلویزیونی صداوسیما ج.ا.ا و بی‌بی‌سی فارسی.» فصلنامه علوم اجتماعی ۳۴-۷۹.
-   نصراللهی، اکبر. 1391. «مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی.» فصلنامه رسانه169-180.
-   Berger, Chaffee. 1987. “Social Meanings of News.” in Handbook of Communications Science, by James. Ettema, Charles Whitney & Daniel Wackman. Berkowitz.
-  Cissel, Margaret. 2012. “Media Framing: a comparative content analysis on mainstream and alternative news coverage of Occupy Wall Street.” The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications.67-77
-  Moy, Patrica, David Tewksbury & Eieke Mark Rinke. 2016. “Agenda-Setting, Priming, and Framing.”The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.
-  Odden, Lee. 2013. What is Content? Learn from 40+ Definitions. 21 March. http://www.toprankblog.com/2013/what-is-content/.