نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گسترش روزافزون استفاده از پیام‌رسان‌های تلفن همراه در بین زنان خانه‌دار و اهمیت بحث تأثیر آن بر رفتار، تحقیق درباره آن را ضروری کرده است. هدف پژوهش حاضر، تأثیر پیام‌رسان‌های تلفن همراه هوشمند بر ویژگی‌های شخصیتی زنان خانه‌دار بود. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای جند مرحله‌ای از میان زنان خانه‌دار مناطق شهر تهران انتخاب شدند. این پژوهش با روش پیمایش میدانی انجام شد و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق‌ساخته جهت بررسی میزان استفاده از پیام‌رسان‌های تلفن همراه نزد زنان خانه‌دار و پرسشنامه شخصیت scl90 استفاده شد. نمونه آماری به دو گروه (استفاده‌کنندگان زیاد و استفاده‌کنندگان کم) تقسیم شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو حیطه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی با تأکید بر مفروضات مدل آماری T در دو گروه مستقل، اقدام به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شد. عمده‌ترین نتایج عبارت بودند از: بین میانگین دو گروه در بعد شکایت‌های جسمانی، وسواس-اجبار، حساسیت در روابط بین فردی، اضطراب، افکار پارانوییدی، روان‌پریشی، پرخاشگری و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p)، اما بین میانگین دو گروه در بعد ترس مرضی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در حوزه معناداری اختلالات شخصیتی در بین دو گروه کاربران زنان خانه‌دار، پیشنهاد می‌شود تا تمهیدات لازم جهت مدیریت استفاده ازپیام‌رسان‌های تلفن همراه در بین زنان خانه‌دار فراهم شود؛ زیرا با توجه به موقعیت آن‌ها در مدیریت خانواده، در صورت آسیب این قشر، بنیان خانواده نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of mobile messaging on personality traits of housewives

نویسندگان [English]

  • Tayabeh mansourishad 1
  • ali delavar 2
  • afsane mozafari 3

1 PhD Candidate in Social Communication Sciences, Islamic Azad University

2 university

3 Assistant Professor of Social Communication Sciences, Islamic Azad University

چکیده [English]

 Nowadays, many housewives are using smart phones messging.The purpose of this paper  mobile messging effects on personality traits of housewives.
Method:The study was all housewives in Tehran,that numer is 3039863 and volume of example according to Morgan table ,is 384 selected housewives which expleations how women were housewive  users  statistical society included all house wives in Tehran using multi-stage stratified sampling of 22 districts of Tehran . The technique to gather information of survey.Tofind the answer , The hypothesis proposed based Researcher-made qustionnair to  investigate  aspects  of behavior disordes  and  tool with 18 questions and scl90 scale.  
The groups were compard based on independent t-test . the most important The effect of mobile messaging on personality traits of housewives.
findings:In the end, there was significant relationship between two groups interm of physical complaints ,obsession,coercion, sentivity in interpersonal relationships , Axiety paranoid thouts , psychosis , aggression ,Depression(P<0/05) But there was not between two grous in term of phobia(p>0/05) .
According to the results it is suggested the arrangement for managing this tool communication is previded among house wives users.Because according to thir positions in the management of formily in case of damage ,these people will affect the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart phones mobile messaging
  • prevent behavioral
  • house wive
- انیسی، جعفر؛ اسکندری، محسن؛ بهمن‌آبادی، سمیه؛ نوحی، سیما و تولایی، عباس. (1392). هنجاریابی چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی scl90 در کارکنان یک واحد نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی، دوره 5، شماره 17
- باقری یزدی، عباس. (۱۳۹۰). اعتباریابی آزمون scl90. انستیتو روان‌پزشکی
- برزگر، قربانی، تقوی و رحیمی (۱۳۹۴) بررسی عوامل مؤثر بر افزایش طلاق در میان زوجین شهر مشهد، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی..
- پاتریشیا، ولیس. (۱۳۸۲). روانشناسی اینترنت، ترجمه فضل‌الله قنادی. تهران:
- پور رمضان. منا. (۱۳۸۵). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست scl90-R در مراجعین به کافی‌نت‌های شهر مشهد 6 ماهه اول و دوم سال 1384. پایان‌نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پزشکی مشهد
- پورمحمدیان، سوده؛ بوستانی کاشانی، امیرعباس؛ محمد زاده، معصومه و عظیمی، محمدرضا. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین ۳۰ تا ۴۵ ساله در شهرستان کاشان. چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران. کد مقاله: PSCONF04_140
-خانیکی، هادی. بابایی، محمود (۱۳۹۰) فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی. دوره اول، شماره ۱.
-حسینی، لعیا. (۱۳۹۵). بررسی میزان اضطراب و رابطه آن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلگرام در زنان متأهل 20 تا ۴۰ سال منطقه ۱۴ شهر تهران. پنجمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
- حکیم آرا، محمدعلی. (۱۳۸۸). روان‌شناسی رسانه؛ تهران:. دانشکده صداوسیما.
- دوستی، پیمان و محققی، حسین. (۱۳۹۴). رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تعارضات زناشویی. همایش بین‌المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
- رحیمی، بابک؛ کرمانی، حسین؛ علی حسینی، زهره و مشکینی، محمدمهدی. (۱۳۹۵) رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهر تهران، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم. شماره ۷.
- رشید، سونیا. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی بر اساس آزمون نئو و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
- زنان و استرس‌های اینترنتی. (). سایت تحلیلی خبری زنان‌پرس، ترجمه مطهره مجید زاده،؛
- ساروخانی، باقر؛ توسلی، غلام عباس و سید عزیز، عربی نژاد. (۱۳۸۵). تأثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی جوانان دانشجوی دختر با تأکید بر اینترنت، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال دوم. شماره اول ص ۱۳۲-۱۵۲.
- سورین، تانکارد؛ ورنر، جی و جیمز دبلیو. (۱۳۸۸). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه دکتر علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- شیخ، رضا؛ شامییاتی، هانیه (۱۳۹۴) تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. شماره ۴.
- شاهو، صبار؛ داوان، هیان (۱۳۹۴) عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی‌های مخاطب. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. شماره ۴.
- صحرائیان، کیمیا. (۱۳۹۰). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه پرخاشگری، خودکنترلی و صفت شخصیتی خودشیفته، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
- ضیایی پور، حمید، عقیلی، سید وحید. (۱۳۸۹). بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی، رهآورد، سال بیستم، شماره ۴
- علیخانی، پریسا، حرمتی، حمیده، میری، ابوالحسن (۱۳۹۶) تغییرات نوشتاری زبان فارسی در گفتگوی کاربران برنامه‌های پیام‌رسان تلفن همراه. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره ۱۱.
- غفاری، مسعود. (۱۳۸۵). بررسی تأثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره‌گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت و کاربران آن‌ها. پایان‌نامه دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
- کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشیان، جلد ۲، تهران: طرح نو.
- کاظمی، عباس (۱۳۹۴) تحلیل فضای مجازی در ایران، هنوز در سطوح اولیه است. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
- کرمانی، حسین؛ پاکدامن، یوسف و آشتیانی، محمد. (۱۳۹۵) مطالعه عوامل ترجیح پیام‌رسان فوری تلگرام بر دیگر برنامه‌های مثابه توسط کاربران ایرانی، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه. سال ۱۸.
- گرولجان. (1381). اعتیاد به اینترنت، ترجمه پرویز آزادی، نشریه ابرار.
- لگزیان، محمد؛ حشمتی، محمد رسول و رضایی خنک‌دار، مجتبی. (۱۳۹۲) تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی. نشریه توسعه منابع انسانی، سال ۶، شماره ۲۷.
- محسنیان راد، مهدی. (۱۳۶۹). ارتباط‌شناسی، تهران: انتشارات سروش.
- محمد پور، محمد؛ هاشمی نصرآباد، تورج؛ کلانتری، سالار. (۱۳۹۵). نقش ویژگی‌های شخصیتی در تمایز گذاری کاربران و غیرکاربران شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم شماره ۷.
- محمدی، حمید. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی. کد مقاله: RSTCONF03_276
- مدبرنیا، محمدجعفر؛ شجاعی تهرانی، حسین؛ فلاحی، مهناز و فقیر پور مسعود. (1389). هنجاریابی آزمون SCL-90-R در دانش آموزان دبیرستانی، پیش‌دانشگاهی استان گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پاییز 1389, دوره 19, شماره 75; از صفحه 58 تا صفحه 65.
- مرعشی، حسن. (۱۳۷۵). بررسی سلامت روانی در جانبازان شاغل و غیر شاغل اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
- مظاهری، علی. (۱۳۹۲) عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی،. علوم اجتماعی شماره ۵۲، ۱۳-۱.
- معتمد نژاد، کاظم. (۱۳۷۱). وسایل ارتباط‌جمعی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- مقیمی، هما و لطیفی، زهره. (۱۳۹۴). بررسی عوامل پیش‌بین در مدل ساختاری اثرات عضویت در شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد روانشناختی مردان و زنان متأهل. دومین کنفرانس بین‌المللی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
- نجاریان، بهمن. (۱۳۸۰). ساخت و اعتباریابی scl90. مجله روان‌شناسی، تابستان ۱۳۸۰، دوره ۵، شماره ۲، صص ۱۳۶-۱۴۹
- نرستین، لورین؛ استیری، ژیل و مورس، کارول. (۲۰۰۳). جنبه‌های روانی – اجتماعی و بهداشت روانی سلامت زنان. ترجمه شادلویی، فلورا، سازمان جهانی بهداشت بخش بهداشت خانواده.
- نیکخو، رحیم. (۱۳۹۲). سنجش نگرش دانشجویان نسبت به موبایل و عوامل اجتماعی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
- نجف قلی، اعظم (۱۳۹۰) دنیای مجازی، امکانات، قوانین، روش‌ها و ابزارهای ارزیابی. تهران. نشر کتابدار.
- Byun, S., Ruffini, C., Mills, J. E., Douglas, A. C., Niang, M., Stepchenkova, S., ... & Blanton, M. (2009). Internet addiction: Metasynthesis of 1996–2006 quantitative research. CyberPsychology & Behavior, 12(2), 203-207.
- Demirci, K., Akgönül, M., & Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of behavioral addictions, 4(2), 85-92.
- Ellison, N. B., Lampe, C., & Steinfield, C. (2009). Feature social network sites and society: current trends and future possibilities. interactions, 16(1), 6-9.
- Hong, F. Y., Chiu, S. I., & Huang, D. H. (2012). A model of the relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students. Computers in Human Behavior, 28(6), 2152-2159.
- Kim, M. O., Kim, H., Kim, K., Ju, S., Choi, J., & Yu, M. (2015). Smartphone addiction: (Focused depression, aggression and impulsion) among college students. Indian Journal of Science and Technology, 8(25).
- Laramie, D. J. (2007). Emotional and behavioral aspects of mobile phone use. Alliant International University, Los Angeles.
- Pierce, T. (2009). Social anxiety and technology: Face-to-face communication versus technological communication among teens. Computers in Human Behavior, 25(6), 1367-1372.
- www. Addictiontips.net.