توصیف، تحلیل زبان‌شناختی و ارائه الگوی تولید و انتخاب خبر در حوزه‌های اجتماعی و ورزشی در چارچوب نظریه ایدئولوژیک وندایک (۲۰۰۶)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان شناسی. دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی/ دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار/ گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌رغم پژوهش‌های بسیاری که در حوزه خبر و ویژگی‌های زبان‌شناختی گفتمان رسانه‌ای انجام شده است، توجه به ژانرهای خبری و تفاوت‌هایی که در جزئیات زبان‌شناختی این انواع وجود دارد، مغفول مانده است. این ژانرها شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کارگری، بین‌الملل، ورزشی و علمی هستند. در این پژوهش تلاش شده است حوزه‌های اجتماعی و ورزشی به لحاظ ویژگی‌های زبانشناختی با استفاده از نظریه ایدئولوژی وندایک (۲۰۰۶) مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت‌های هر یک از آنها شناسایی، توصیف و تبیین شود و در نهایت الگویی برای انتخاب و نگارش خبر برای هر کدام از این آنها ارائه شود. دلیل انتخاب این دو حوزه پرمخاطب بودن آنها و اختلاف معنی‌دار میزان خطاهای زبان‌شناختی در اخبار این دو حوزه نسبت به سایر حوزه‌های خبری است. این پژوهش به روش میدانی انجام شده و داده‌های آن با استفاده از آزمون خی دو مورد تحلیل قرار گرفته است.ارزیابی کارایی الگوی ارائه شده نشان داد که این الگو به لحاظ زبان‌شناسی و نظریه‌های ارتباطی می‌تواند به عنوان مرجعی برای فعالان حوزه اجتماعی و ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد و نتیجه‌ای که با استفاده از شم حرفه‌ای حاصل شده و برای دستیابی به آن، صرف چندین سال زمان نیاز است، در قالب الگویی منسجم و کارامد خلاصه شود تا به این ترتیب هم استفاده بهینه از نیروی انسانی محقق شده و هم الگوی واحد و یک‌دست برای مراجعه و استناد متخصصان هر حوزه معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description, linguistic analysis and presenting models of news selection and production in genres of "social” and “sport” based on Van Dijk’s theory of Ideology (2006)

نویسندگان [English]

  • ferdows Aghagolzadeh 1
  • Azadeh Keshvardoost 2
  • Alieh Kord Zaferanlou Kambuzia 3
  • Arsalan Golfam 3
1 Professor/ TMU
2 Faculty of linguistics/ Tarbiat Modares University
3 Associate Professor/ Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Although many studies have been done on news and linguistics features of media discourse, considering news genres and differences in their linguistics details have been neglected. This genres include political, social, economical, cultural, labor, international, world and science. This research is due to study on linguistics features of sport and social news, considering Van Dijk’s Theory of Ideology (2006) and also their differences is due to be identified, described and explained. By doing so, in the end a model will be represented for selection and representation of news in these fields. The reason for selection of these two fields is the amount of their audience and meaningful difference of their linguistic errors in comparison with other fields. This research has been done by field method and the data has been analyzed by Chi-squared test. Evaluation of efficiency of this model showed that it can be used as source for journalists in these two fields linguistically and considering communication theories. By doing so, journalists, editors and editors in chiefs have a scientific reference and this would lead to optimization of human force who works in media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model of News Selection and Representation
  • Social and Sport Fields
  • News
  • News Genre
  • Van Dijk’s theory of Ideology