تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه گانه نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحدقشم، دانشگاه ازاد اسلامی،قشم، ایران

2 استاد علوم ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار زبان شناسی همگانی- دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

مقاله پیش‌رو با هدف تحلیل گفتمان انتقادی نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در صفحات کاربران زن در شبکه اینستاگرام به نگارش درآمده است. بر این اساس با رجوع به آراء گلیردونه در زمینه مقابله با نفرت‌پراکنی اینترنتی، به تحلیل گفتمان انتقادی صفحات چهار کاربر زن فعال در حوزه زنان پرداخته شد. به این منظور با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون‌دایک، فرم کار ویژه‌ای برای ثبت و استخراج اطلاعات از متن خبرهای انتخاب‌شده در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که تحلیل و بررسی پست‌های بررسی‌شده حاکی از سه نوع خشونت است: علیه تبعیض و نظام مردسالاری، علیه نهاد خانواده و نقش سنتی زنان و در نهایت رستگاری به سمت ارزش‌های فمنیستی و مدرن از دریچه تخریب و علیه ارزش‌های سنتی و تلاش برای شکستن قفس سنت‌ها. در برآیند کلی مطالعه گفتمانی صفحات مورد بررسی، مشخص گردید که دال مرکزی مجموع پست‌های مطالعه‌شده در نظم گفتمانی هویت زنانه «اجتماعی بودن» است. زن باید در جامعه حضور داشته باشد. حضور زن در جامعه منتج به آگاهی زنانه شده، برابری جنسیتی رخ خواهد داد. دال‌های پیرامونی دیگری نیز چون «نفی جمع‌گرایی»، «روابط جنسی» و «برابری جنسیتی» منظومه گفتمانی کاربران زن را در نظم گفتمانی هویت زنانه تشکیل می‌دهند. این گفتمان، دیگری‌هایی را نیز برای خود متصور است که اغلب در قالب هویت‌هایی تحجر و نگاه مردسالارنه، ضدانسانیت، اختلالات جنسی، چندهمسری، تبعیض تاریخی و... نمایان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of the Three Dimensions of Women's Hatred Against Women on Instagram

نویسندگان [English]

  • Maryam moghimi 1
  • hadi khaniki 2
  • Seyyed Ali asghar Soltani 3
1 Qeshm
2 allameh tabatabaei university
3 Dean of the Faculty of Foreign Languages and Intercultural Studies
چکیده [English]

The leading article has been written with the aim of analyzing the critical discourse of women's hatred against women on the pages of female users on Instagram. Based on this, referring to Glirdoneh's views in the field of combating internet hatred, the critical discourse of the pages of four female users active in the field of women was analyzed. To this end, according to Theon E.'s discourse analysis approach. Vandik was considered a special work form for recording and extracting information from the text of selected news the results show that the analysis of the examined posts indicates three types of violence: Against discrimination and patriarchy, against the institution of the family and the traditional role of women, and finally redemption towards feminist and modern values through the lens of destruction, and against traditional values and the attempt to break the cage of traditions. In the overall result of the study of the discourse of the studied pages, it was found that the central signifier is the sum of the studied posts. In the discourse order, female identity is "social." Women must be present in society. The presence of women in society leads to female awareness. Gender equality will occur. Other peripheral signs such as "denial of collectivism", "sexual relations" and "gender equality" form the discourse of female users in the discourse of female identity. This discourse also implies others for itself, often in the form of petrified identities. Patriarchy, inhumanity, sexual dysfunction, polygamy, historical discrimination, etc. appear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • patriarchy
  • women
  • Instagram
  • hate speech