همگان های شبکه ای در توئیتر فارسی؛ تحلیل خوشه های شبکه ای در توئیتر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ارتباطات. دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به تحلیل شبکه و مطالعه همگان های شبکه ای در توئیتر در ایران می پردازد. توضیح آنکه توئیتر در رویدادهای سیاسی نقش پر رنگی یافته در حالیکه مطالعه منظم در این باره به اندازه اهمیت توئیتر رشد نکرده است. از این جهت، با توجه به اهمیت توئیتر در ایران و همچنین نقش همگان های شبکه ای در این رسانه اجتماعی، گام اول برای تحلیل نقش توئیتر در حوزه سیاست در ایران، شناخت و تحلیل ویژگی ها و ساختار این همگان های شبکه ای است. بنابراین، هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل ساختار همگان های شبکه ای در توئیتر فارسی است. گردآوری داده ها برای تحقیق در بازه زمانی 25 روزه انتخابات ریاست جمهوری 1396 انجام شد. برای اجرای تحقیق، علاوه بر استفاده از مفهوم نظری همگان شبکه ای، روشهای تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل محتوای مردمنگارانه را ترکیب کرده ایم. با استفاده از شاخص ماژولاریتی (خوشه خوشه شدگی)، سه خوشه اصلی در شبکه ریتوئیت شناسایی شد: 1- خوشه اصلاح طلبان، 2- خوشه اصولگرایان و 3- خوشه مهاجران. برای توصیف ویژگی های این سه همگان، کاربران موثر هر یک را بر اساس شاخص رتبه صفحه (PageRank) شناسایی کردیم. یافته ها نشان می دهد که کاربران موثر اغلب از روزنامه نگاران، رسانه ها و شهروندان عادی تشکیل می شوند. همچنین شکاف جنسیتی معناداری در همگان های شبکه ای وجود دارد. حساب کاربری اغلب اعضای این همگان ها بعد از انتخابات فعال مانده، اما اعضای این سه همگان از نظر داشتن هویت واقعی با یکدیگر تفاوت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Networked Publics in Farsi Twitter; an Analysis of the Twitter Network Clusters

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdollahyan 1
  • Hossein Kermani 2
1 Professor of University of Tehran
2 PhD student, Department of Communication, University of Tehran
چکیده [English]

This paper examines how the networked publics on Twitter are taking shape in Iran. While Twitter's role in political events has increased, the systematic study on this issue has not grown as expected. Accordingly, considering the importance of Twitter in Iran as well as the role of networking publics in Twitter, the first step in analyzing Twitter's role in politics in Iran is to identify and analyze the characteristics and structure of such network publics. The purpose of this research paper, therefore, is to identify and analyze the structure of networking publics on Persian web site. We collected the necessary data during the 25 days of the presidential election of 2017. To do such research, in addition to using the theoretical concept of the public, we have combined the methods of social network analysis and ethnographic content analysis. The modularity of clusters indicates that there are three main clusters in the retwit network as follows: 1- the reformists' cluster, 2- the fundamentalists' cluster, and 3- Immigrant cluster. To describe the features of these three, we identified active users of each one based on the PageRank index. The findings indicate that active users are often made up of journalists, the media, and ordinary citizens. There is also a significant gender gap in the network of publics. Most of the members' accounts of these publics remained active after the election, but the members of these three network publics are different from each other in terms of their true identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twitter
  • All Network
  • Iran
  • Social Media