انگیزه‌ها و الگوهای هشتگ‌گذاری بومیان دیجیتال ایرانی در اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

چکیده

پلتفرم‌ها در قالب به‌روزرسانی امکانات و قابلیت‌ها تغییرات سبک زندگی کابران پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کنند و با توجه به اینکه، رسانه‌های جدید ابتدا با ظهورشان و سپس با ارائه امکانات جدید به لذت تازه‌ای منجر می‌شوند، بنابراین، شناخت انگیزه‌های بومیان دیجیتال در استفاده از امکان هشتگ‌گذاری ضروری است. هدف این تحقیق، بررسی هشتگ‌های پرکاربرد و میزان استفاده از این هشتگ‌ها توسط بومیان دیجیتال و در ادامه آن، شناسایی انگیزه‌های هشتگ‌گذاری بومیان دیجیتال در اینستاگرام است. بنابراین، در قدم اول، از طریق داده‌کاوی هشتگ‌های پرکاربرد 534 نفر از بومیان دیجیتال در طی یک ماه جمع‌آوری شد و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 20 نفر از بومیان دیجیتال،‌ انگیزه‌ها و الگوهای رفتاری این نسل شناسایی شد. طبق یافته‌ها، 15097 هشتگ از پست‌های 534 کاربر اینستاگرام استخراج شد که «nice»، «jzb»، «best» و «awli» پرکاربردترین هشتگ‌ها بودند. انگیزه‌های استفاده از هشتگ‌ها شامل تعلق‌داشتن، اجتماعی‌بودن، جلب توجه، کسب اطلاعات، محبت‌کردن، مستندسازی موقعیت‌ها و ابراز هویت شخصی است. بروز لذت‌ها و انگیزه‌های جدید ناشی از هشتگ از نگاه کاربر و جامعه و سهولت استفاده از دیدگاه نرم‌افزاری نهایتاً به ظهور سبک زندگی جدید کمک می‌کند که بومیان دیجیتال از رهگذر استفاده از این امکان، به بازآفرینی هنجارهای دنیای واقعی در دنیای مجازی می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

انگیزه‌ها و الگوهای هشتگ‌گذاری بومیان دیجیتال ایرانی در اینستاگرام

نویسندگان [English]

  • Datis Khajeheian 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Shaghayegh Kolli 3
  • Tohid Soltani 4
1 Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 IRIBU
3 Allametabatabai ,Communication
4 IRIBU
چکیده [English]

پلتفرم‌ها در قالب به‌روزرسانی امکانات و قابلیت‌ها تغییرات سبک زندگی کابران پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کنند و با توجه به اینکه، رسانه‌های جدید ابتدا با ظهورشان و سپس با ارائه امکانات جدید به لذت تازه‌ای منجر می‌شوند، بنابراین، شناخت انگیزه‌های بومیان دیجیتال در استفاده از امکان هشتگ‌گذاری ضروری است. هدف این تحقیق، بررسی هشتگ‌های پرکاربرد و میزان استفاده از این هشتگ‌ها توسط بومیان دیجیتال و در ادامه آن، شناسایی انگیزه‌های هشتگ‌گذاری بومیان دیجیتال در اینستاگرام است. بنابراین، در قدم اول، از طریق داده‌کاوی هشتگ‌های پرکاربرد 534 نفر از بومیان دیجیتال در طی یک ماه جمع‌آوری شد و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 20 نفر از بومیان دیجیتال،‌ انگیزه‌ها و الگوهای رفتاری این نسل شناسایی شد. طبق یافته‌ها، 15097 هشتگ از پست‌های 534 کاربر اینستاگرام استخراج شد که «nice»، «jzb»، «best» و «awli» پرکاربردترین هشتگ‌ها بودند. انگیزه‌های استفاده از هشتگ‌ها شامل تعلق‌داشتن، اجتماعی‌بودن، جلب توجه، کسب اطلاعات، محبت‌کردن، مستندسازی موقعیت‌ها و ابراز هویت شخصی است. بروز لذت‌ها و انگیزه‌های جدید ناشی از هشتگ از نگاه کاربر و جامعه و سهولت استفاده از دیدگاه نرم‌افزاری نهایتاً به ظهور سبک زندگی جدید کمک می‌کند که بومیان دیجیتال از رهگذر استفاده از این امکان، به بازآفرینی هنجارهای دنیای واقعی در دنیای مجازی می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بومیان دیجیتال
  • اینستاگرام
  • انگیزه
  • هشتگ‌گذاری
  • شبکه اجتماعی مجازی