مطالعه ساختار و نحوه پوشش اخبار در تلویزیون‌های خبریِ بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به مطالعه ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط به روابط و مناسبات ایران و آمریکا در رسانه‌های بین‌المللی انگلیسی‌زبان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و پس از خروج وی از برجام، از طریق بررسی مطالب خبری مرتبط در وب‎سایت‎های «سی‎ان‌ان»، «فاکس‌نیوز»، «الجزیره» و «پرس تی‌وی» می‌پردازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده و جامعه آماری آن شامل 465 مطلب خبری در بازه زمانی شش‌ماهه اول سال 2019 است. در این تحقیق از روش نمونه‎گیری تصادفی نظام‌مند به صورت هفته‌ای متناوب استفاده شده است.
یافته‎های تحقیق در دو سطح توصیفی و تبیینی نشان داد که بیشتر مطالب منتشر شده در این وب‌سایت‌ها دارای جهت‌گیری منفی نسبت به مناسبات ایران و آمریکا (64.5 درصد) بوده‌اند. در این میان، سی‌ان‌ان، بیشترین حجم از خبرهای منفی از روابط این دو کشور را بازتاب داده است. کمترین جهت‌گیری منفی نیز به الجزیره تعلق داشت. همچنین این تحقیق نشان داد که هر چهار وب‌سایت، ارزش خبری برخورد و درگیری را با برجستگی خاصی (75.3 درصد) مورد تاکید قرار داده‌اند؛ که این نشان‌دهنده حجم تنش در روابط این دو کشور است.
از یک منظر کلی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نوع پوشش رسانه‌ای و بازنماییِ شبکه‌های تلویزیونی مورد بررسی از رویدادهای معطوف به روابط و مناسبات تهران و واشنگتن از سیاست‌های اصلی و کلان خود در این رابطه پیروی می‌کنند. این نوع همراستایی و همگرایی با سیاستمداران و تصمیم‌سازان سیاسی، به طور خاص، در وب‌سایت‌های «سی‎ان‌ان» و «فاکس‌نیوز» از یک سو و «پرس تی‌وی» از سوی دیگر قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Structure and Coverage of News in International News Channels

نویسندگان [English]

  • alireza abdolahinejad 1
  • Ahmad Omid 2
1 Assistant professor of journalism, communications faculty, Allame Tabataba'i university
2 PH.D student of communications, Allame Tabataba'i university
چکیده [English]

This study is intended to discuss the development of Iran and the United States relations in the English-based international media by reading the related news material on CNN, Fox News, Al-Jazeera and Press TV websites.
The quantitative content analysis has been used in this study and the statistical population includes 465 news materials during the first six months of 2019. In this study, the systematic random sampling method was used in alternate weeks, which resulted in 27 statistical days.
The research findings show that most of the reviewed articles have a negative bias (64.5%). Among the reviewed websites, CNN has the highest negative bias (72.1%) according to the materials belong to Iran-US relations. In the other hand, Al-Jazeera website has the lowest negative bias (53.6%) in this regard.
The research also shows that the news value of conflict was the highest among the surveyed websites with 75.3%. In the meantime, the Press TV website was the vanguard with 40.3% of all the published content.
Finally, most of the reviewed websites have been focused on the news coverage related to “military, defense, war, missile capabilities and psychological operations” subjects. In this regard, Press TV was the vanguard of this category among other websites. The news about “sanctions and resolutions” was the second most used news item. In this respect, Press TV was also the vanguard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran-US Relations
  • CNN
  • Fox News
  • Al-Jazeera
  • Press Tv