اخبار جعلی و بحران کرونا تأکید بر دیدگاه صاحبنظران حوزه ارتباطات بحران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران

3 دانشیار گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پاندمی ویروس کرونا با کند یا متوقف کردن فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی از سویی، موجد بی‌ثباتی فزاینده‌ای شد که نیاز روزافزون به اطلاعات و اخبار را به وجود آورد و از سوی دیگر، با برخط‌شدن بسیاری از فعالیت‌ها و مراودات زندگی روزمره، فرصت بی‌مانندی برای رسانه‌های اجتماعی و جمعی فراهم کرد. تولید بخش اعظم محتوا در رسانه های اجتماعی از سوی غیرحرفه‌ای‌ها، به تولید انبوه اطلاعات جعلی یا شبه‌علم منجر شده که به آن "اینفودمیک" می‌گویند. این پژوهش با هدف شناخت نقاط قوت و ضعف رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با اخبار جعلی در بحران کرونا، با استفاده از سنت تحقیقات کیفی، مصاحبه‌هایی را با 10 متخصص در حوزه رسانه و بحران انجام داده و راهکارهای مواجهه با آن را بررسی کرده‌است. یافته‌ها حاکی از اعتقاد صاحبنظران به تعیین‌کنندگی اخبار جعلی در شکل دهی به افکارعمومی در بحران اخیر بوده است. از نظر آنها برای مقابله با اینفودمیک، تقویت رسانه‌های رسمی در برابر رسانه‌های اجتماعی و جلب مشارکت و همکاری متخصصان حوزه سلامت در تولید محتوای رسانه‌ای ضروری است. همچنین، این کارشناسان، راهکارهایی را برای مقابله با اخبار جعلی در در چهار حوزه رسانه،دولت،دانشگاه و آموزش و پرورش پیشنهاد کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fake news and the Corona crisis Emphasis on the views of experts in crisis communication

نویسندگان [English]

  • سیف seyf 1
  • zohreh seyf 2
  • mahdokht borojerdi 3
1 Master student of social communication sciences, Allameh Tabatabai University of Tehran
2 PhD student of Social Sciences, Alzahra University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Public Relations, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The coronavirus pandemic, by slowing down or stopping social and economic activities, on the one hand, created increasing instability, which created an increasing need for information and news, and, on the other hand, with many activities and interactions in daily life, an unparalleled opportunity for Provided social and mass media. The production of much of the content on social media by non-professionals has led to the mass production of fake or pseudo-scientific information called "infodemics". The aim of this study was to identify the strengths and weaknesses of official media and social networks in the face of fake news in the Corona crisis, using the tradition of qualitative research, interviewing 10 experts in the field of media and crisis and solutions Has dealt with it. The findings indicate that experts believe that fake news determines the formation of public opinion in the recent crisis. According to them, in order to counter infodemics, it is necessary to strengthen the official media against social media and to attract the participation and cooperation of health professionals in the production of media content. The experts also suggested solutions to counter fake news in four areas: media, government, academia and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Social Media
  • crisis communication
  • infodemic
  • fake news
  • official media