نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

چکیده

شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه هایی نوظهور سهم روزافزونی در عالم تبلیغات و اقناع مخاطبان ایفا می کنند. گذشته از تبلیغاتی که کاربست تجاری دارند ، نوع دیگری از تبلیغات در شبکه اجتماعی تلگرام و ایتا در حال افزایش است که با عنوان"تبلیغ کانال" یا "تبادل لینک" شناخته می شوند. این دست تبلیغات با بکارگیری روشهای اقناعی متعدد و تکنیکهای گوناگون سعی در ترغیب کاربران برای بازدید و عضویت در کانال مربوطه را دارند. هدف از این پژوهش بررسی تکنیک های اقناعی به کار رفته در تبلیغات تبادل کانال در شبکه اجتماعی تلگرام و همتای بومی آن ایتا است. داده های پژوهش مشتمل بر 100 پست تبلیغاتی غیر-تکراری در پنج کانال پرکاربر با محتوای اجتماعی- خانوادگی درپیام رسان تلگرام و ایتا است. از بررسی کیفی محتوای این پست های تبلیغاتی مشخص گردید تبلیغگران با استفاده از تکنیکهایی همچون "روایتگری"، "سرزمین موعود" ، "شخصیت سازی" ، "انکورهای (لنگرهای) اعتقادی" ، "تیترهای جنجالی"، "18+"، "اخطار به پاک شدن لینک"، "جاذبه ترس"، و "مخاطب خاص" سعی در ترغیب کاربران برای پیوستن به کانال مربوطه را دارند. به عبارت دیگر، تبلیغگران پست های تبلیغاتی در این رسانه ها، همچون تبلیغگران کالا و خدمات تجاری، با شناخت از مخاطب ایرانی و جامعه و فرهنگ ایرانی، از باورها، ارزش ها، دغدغه ها، نیازها، خواسته ها و موضوعات جذب کننده به عنوان لنگرهایی برای جذب و اقناع مخاطب استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Click on the Following Link to Join Our Channel”: Persuasion Techniques Deployed in “Channel Advertising” in Telegram and Eitaa Messengers

نویسنده [English]

  • SEYYEDEH FAHIMEH PARSAIYAN

Assistant Professor of English Department, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social Networking Sites are playing a significant role in advertising. Besides the conventional commercial ads, a new type of advertising, called “channel ads” or “link exchange” is growing in Telegram and Eitaa messengers. Deploying a variety of persuasion techniques, these ads aim at persuading users to clink on the hyperlink and join the advertised channels. Given the novelty of the issue, the present study aimed at identifying the persuasion techniques deployed in “channel advertising”. The corpus consisted of 100 advertising posts in five popular Telegram and Eitaa channels. Content analysis of the posts revealed a variety of persuasion techniques including “Narratives”, “Promised land”, “Anchors’, “Attracting Titles”, “+18”, “Scarcity”, “ Fear Appeal”, and “ Special Target Group”. The findings of the study reveal that channel advertisers, like commercial advertisers, use or misuse target groups' needs, wants, desires as well as religious beliefs and values. The complexity of the virtual world definitely demands heightened attention to cultivating media literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telegram and Eitaa Messenger
  • Channel Advertising
  • Persuasion Techniques
  • media literacy