نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، سنندج، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه هویت زبانی گویشوران زبان فارسی و نوع وابستگی آنها به زبان فارسی (به عنوان زبان مادری یا زبان دوم) با میزان پایبندی آنها به هنجارهای زبان فارسی نوشتاری معیار در تلگرام پرداخت. تعداد 115 نفر از کاربران تلگرام در مقطع کاردانی و کارشناسی به صورت تصادفی انتخاب شدند. نخست، هویت زبانی آنها از طریق پرسشنامه هویت زبانی رضایی، خطیب و بالغی زاده (2014) اندازه گیری شد. سپس، آنها به دو گروه زبان مادری و زبان دوم هر کدام با زیر گروه‌های هویت زبانی بالا و پایین تقسیم شدند تا اینکه در نهایت چهار گروه هر کدام شامل 25 نفر مشخص شد. برای جمع آوری داده‌ها، صفحاتی از نوشته‌های آنها در تلگرام از حیث زبانی و بر مبنای معیارهای زبانی بررسی شد. نتایج نشان داد که هویت زبانی در گروه زبان مادری ارتباط معنی داری با میزان پایبندی به هنجارها داشت. همچنین، از حیث میزان تاثیر نوع وابستگی به زبان فارسی(به عنوان زبان مادری یا زبان دوم)، نتایج حاکی از آن بود که، با هویت زبانی مشابه، میزان پایبندی گروه‌های زبان دوم در قیاس با گروه‌های زبان مادری بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the relationship of language identity and use of Persian (as a first or second language) with applying the linguistic criteria of standard Persian writing in Telegram chats.

نویسندگان [English]

  • Hooshyar Rashidi 1
  • Adel Dastgoshadeh 2
  • Mohammad Sedigh Zahedi 3

1 Department of English, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

2 Department of English, Islamic Azad University, Sanandah Branch, Iran

3 Farhangian University, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

This study investigated the relationship between Persian speakers' language identity and their use of Persian (as a first or second language) on the one hand and their applying the linguistic criteria of standard Persian writing in Telegram chats on the other hand. A group of 115 university students who were users of Telegram were selected through convenience sampling. First, their language identity was measured using Rezaei, Khatib, and Baleghizadeh's (2014) language identity questionnaire. Then, they were divided into two groups as follows. One group included speakers of Persian as a first language, while the other group included speakers of Persian as a second language. Next, each group was further subdivided into two groups with high and low language identity. Therefore, ultimately there were four groups, each consisting of 25 participants. Finally, a sample of the Telegram chats in each group was rated and analyzed based on the linguistic criteria of standard Persian writing. The results showed that language identity went hand in hand with adherence to linguistic criteria in the first-language group but not in the second-language group. With regard to the effect of language use (as a first or second language), the results indicated that, with comparable language identity, the second-language groups turned out to be more committed to the criteria of standard Persian writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Identity
  • Linguistic Criteria
  • Standard Persian Writing
  • first language
  • Second Language