نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات، دانشکدۀ ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

3 استاد مدعو/ مدیر رسانه های جدید و فضای مجازی؛ مرکز تحقیقات صدا و سیما

4 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی

5 گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

ورود و کاربری فناوری‌های جدید ارتباطی در یک جامعه، بر رسانه‌های موجود تأثیر می‌گذارد و نیاز به سیاست‌گذاری جدید را برای رسانه‌های جریان اصلی ضروری می‌سازد. تلویزیون اینستاگرامی (IGTV)، یکی از مصداق‌های این خدمات ارتباطی جدید است که با وجود فراهم نمودن بستر ارتباطی غنی‌تر برای کاربران، صداوسیما را با مسائل جدیدی مواجه کرده است. این پژوهش، ضمن تشریح فرصت‌ها و تهدید‌های تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما، به سیاست‌های موجود و مطلوب مواجهه و راهبردها و موانع پیش روی این سازمان پرداخته است. بدین منظور، ۱۲ مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته با متخصصان علم ارتباطات و مدیریت رسانه صورت گرفته، داده‌های حاصل با نرم‌افزار Nvivo 10 کدگذاری و تحلیل شده است. بر اساس نظر متخصصان، فرصت‌های تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما، شامل دو دستۀ فرصت‌های کاربردی (استفاده از محتوای کاربرتولید، استعدادیابی، تعامل با مخاطب و نظرسنجی) و فرصت‌های غایی (کمک به حکمرانی خوب، ایجاد تعادل میان فرهنگ رسمی و عرفی، متنوع‌تر شدن سپهر رسانه‌ای ایران و باکیفیت‌تر شدن تولیدات صداوسیما) است. تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما نیز معطوف به تضعیف جایگاه انحصاری صداوسیما، کاهش مخاطب و کاهش درآمد از محل آگهی عنوان شده است. در پایان، پیشنهاداتی برای کارایی و اثربخشی بهتر رسانۀ ملی در فضای همگرایی رسانه‌ها از سوی متخصصان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IGTV Opportunities and threats for IRIB

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Nezakati Rezapour 1
  • mostafa asadzadeh 2
  • hossein basirianJahromi 3
  • Faraj Hosseinian Serajelu 4
  • Seyed Ahmad Askari 5

1 Social Communication Science, Allameh Tabatabaei University

2 Institute of Cultural and Social Studies

3 مدیر رسانه های جدید و فضای مجازی؛ مرکز تحقیقات صدا و سیما

4 Assistant professor and faculty member of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)

5 Department of Communication, University of Tehran

چکیده [English]

IGTV and its capabilities have affected the communication space of today's Iranian society, creating many challenges and issues in the media policy, especially IRIB. This study, explains the opportunities and threats of IGTV for IRIB and bring up the existing and desirable policies and strategies facing this new media service. For this purpose, with a qualitative approach and expert interview technique, 12 semi-structured interviews with communication science and media management professionals were conducted, and the data were coded, categorized and analyzed by Nvivo 10 software. IGTV opportunities for IRIB include two categories of practical opportunities (use of user-generated content, talent identification, audience engagement and polling) and ultimate opportunities (helping to govern well, balancing formal and customary culture, diversifying Iran's media sphere and produce better productions). The threats posed by IGTV to the IRIB included creating more challenges for the IRIB monopoly position, reducing the audience, and reducing revenue from the advertisements. According to experts, the two main ways exist for IRIB. First, the continuation of current policies (filtering and popularization of domestic platforms) and second, appropriate policies for the new era (convergent policies). They suggested having a professional presence in the social media space and becoming a multi-platform media, working on their strengths, using IGTV to interact more with the audience and attracting them and gaining their trust as strategies for IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram Television
  • IGTV
  • IRIB
  • Media Policy
  • Media Convergence