نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تهران، ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مدیریت رسانه، تهران، ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

دو عامل منابع انسانی و شکل گیری دانش، باعث شده است تا کشور ایران فارق از محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی در جمع کشورهای تولیدکننده فیلم انیمیشن قرار گیرد؛ اما پس از گذشت نیم‌قرن از تولید اولین آثار انیمیشن در ایران نگاه حاکم به این فناوری نوین، صرفاً محصولی تفننی است. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری در 9 بخش تمرکززدایی، رسمیت، تخصص‌گرایی، استراتژی، شرایط محیطی، فناوری، اندازه، کنترل و دانش‌بنیان برای شرکت‌های تولید فیلم انیمیشن است. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی و نظریه زمینه‌ای است. به همین منظور برای جمع‌ آوری اطلاعات، از تکنیک مصاحبه عمیق با اساتید، مدیران و خبرگان حوزه فیلم‌سازی انیمیشن استفاده گردید و درنهایت با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای، 11 مقوله‌ تمرکز ساختاری، تفکر جمعی، فقدان قوانین، روند تولید 5 مرحله‌ای، ارزیابی توانایی، مدیریت درآمد، محتوای متأثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سخت‌افزار، کیفیت توانایی، کیفیت بصری و مدیریت دانش یافت شد که بر الگوی ساختاری شرکت‌های دانش‌بنیان تولید فیلم انیمیشن مؤثرند. در نتیجه این تحقیق با تکیه بر 11 مقوله‌ی کشف شده به طراحی ساختار در 9 بخش سازمانی و همچنین الگوی 6 مرحله‌ای در روند تولید (سفارش، پیش تولید، توزیع، تولید،پس تولید و پخش) با در نظر گرفتن مدیریت دانش و آموزش برای شرکت‌های دانش‌بنیان تولید فیلم انیمیشن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of the structural model of knowledge-based companies in relation to animation

نویسندگان [English]

  • parham shoja 1
  • Amir Abdolreza Sepanjy 2

1 Faculty of Communication, Institute of Humanities and Cultural Studies

2 Cultural studies and communication,Institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

Two factors of human resources and the creating of knowledge, has caused Iran to be among the countries producing animated movies, regardless of political and economic constraints; But after half a century since the production of the first animated movies in Iran, the prevailing view of this new technology is merely a hobby. The purpose of this study is to provide a structural model in 9 areas of decentralization, formalization, specialization, strategy, environmental conditions, technology, size, control and knowledge management for animation movie production companies. The method of the present research is qualitative and grounded theory. For this purpose, in order to collect information, the technique of in-depth interviews with professors, managers and experts in the field of animation movies was used. Finally, using the grounded theory method, 11 categories of structural focus, collective thinking, lack of rules, 5-step production process, ability assessment Income management, content affected by political, economic and cultural conditions, hardware, ability quality, visual quality and knowledge management were found to affect the structural pattern of knowledge-based companies producing animated movies. As a result of this research, based on 11 categories discovered, structure design in 9 organizational departments as well as a 6-stage model in the production process (ordering, pre-production, distribution, production, post-production and distribution) considering knowledge management and training for Knowledge-based companies have produced animated movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation
  • knowledge-management
  • Structure model
  • Grounded Theory