نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ایران- یاسوج

2 yasouj

3 قم. دانشگاه صدا و سیما

چکیده

چکیده
یکپارچگی و ادغام رسانه‌های سنتی و تحولات و تغییرات فناوری‌ها و رسانه‌های نوین باعث همگرایی رسانه‌ای شده است. قطعا همگرایی یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال، بحث‌برانگیزترین مفاهیمی بوده است که در دو دهه گذشته، در حوزه صنعت رسانه مطرح شده است؛ به‌طوری که برخی از نظریه‌پردازان در آستانه قرن بیست و یکم، از همگرایی با عنوان انقلاب دوم صنعتی یاد می‌کنند. بنابراین این پدیده، فرآیندی مداوم و در حال پیشرفت است که تمامی حوزه‌های مرتبط با رسانه، از جمله فناوری، صنایع، محتوا و مخاطب را شامل می‌شود. بدین‌ترتیب در این پژوهش مساله این است که روش-های همگرایی میان صدا و سیما و فضای در حوزه تولید محتوا چیست؟ پژوهش حاضر به صورت کیفی انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 12 کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری، مقوله‌بندی شده است. در نهایت، در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش،راهکارهایی ارائه شد، که عبارتند از: 1- آموزش سواد رسانه‌ای مخاطب 2- تغییر کارکردهای رسانه 3- حذف پارازیت‌ها 4- استفاده متفاوت از هر دو فضای رسانه‌ای 5- تعامل با مخاطب 6- تغییر استراتژی‌ها 7- تغییر سیاست‌ها از طریق طراحی آرایش رسانه‌ای، ایجاد سیاست رسانه‌ای، ایجاد گفتمان مشترک و برخورداری از نیروی متخصص 8- بهره‌مندی از آرشیو غنی، اعتماد اجتماعی و مزیت تشکیلاتی صدا و سیما 9- قابلیت تبدیل شدن و فرآوری محتوا 10- بهره‌مندی از مزیت نعمت تصویر در صدا و سیما 11- استفاده از محتوای مردم ساخت 12- استفاده از سرعت انتشار بالا در فضای مجازی 13- استفاده از موج‌ سازی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solutions for convergence between IRIB and cyberspace in content production

نویسندگان [English]

  • peyman bagherpoor 1
  • hossein mousavi 2
  • sayed ali mohammad azarbakhsh 3

1 iran- yasouj

2 yasouj

3 دانشگاه صدا و سیما

چکیده [English]

Abstract
The integration and integration of traditional media and the developments and changes of new technologies and media have led to media convergence. Convergence has certainly been one of the most important, yet controversial, concepts in the media industry over the past two decades, so that some theorists of the 21st century are already Convergence is referred to as the Second Industrial Revolution. Therefore, this phenomenon is an ongoing and evolving process that encompasses all areas of the media, including technology, industry, content and audiences. So, in this research, the question is what are the methods of convergence between audio and video and space in content production? The present study was a qualitative study. The research data were categorized through in-depth interviews with 12 experts, collected and after extraction and coding. Finally, in response to the main research question, strategies were presented, which are: 1- Training of media literacy of the audience 2- Changing media functions 3- Removing parasites 4- Different use of both media spaces 5- Interacting with the Audience 6- Changing Strategies 7- Changing Policies through Designing Media, Creating Media Policy, Creating Common Discourse, and Having Specialized Power 8- Enjoying Rich Archives, Social Trust, and Advantage Organizational IoT 9- Convertability and content processing 10- Benefit of image and audio benefits 11- Use of people-generated content 12- Use high diffusion rate in our space Azzi 13. Mvj‌ of use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Convergence
  • cyberspace
  • content production
  • IRIB