نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

در عصر رسانه ای شدن سیاست ، صنعت سرگرمی به راحتی می تواند برای محیط های سیاسی محتوا و قهرمان تولید کند. بر همین اساس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، شهرت خود را بیش از هر کمپین انتخاباتی، مدیون رسانه ها، فیلمها، شوهای تلویزیونی، برنامه های سرگرمی و... بود. این امر از جمله عوامل اساسی موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. امروزه از ترامپ به عنوان سیاستمدار سلبریتی یا سوپراستار سیاسی نام برده می شود. تمرکز اساسی پژوهش حاضر ، مفهوم شناسی سیاست سلبریتی و سیاست مداران سلبریتی با استفاده از پدیده دونالد ترامپ است. بر همین مبنا مقاله حاضر با روش توصیفی- تبیینی و با سنخ شناسی سیاست سلبریتی و سیاستمدران سلبریتی، این مفهوم را با توجه به روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید، تحلیل می کند. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا می توان دونالد ترامپ را با توجه به عملکردهای انتخاباتی و سیاسی اش، سلبریتی نامید؟ مقاله به این سوال پاسخ مثبت می دهد و بر مبنای فرض خود، بر این امر تاکید می کند که پدیدۀ دونالد ترامپ از سنخ سیاستمدران سلبریتی است که با استفاده از سه عامل روایت های رسانه ای، سبک عملکردی و دریافت و ادراک مخاطبان عادی ، در یک محیط پسا دموکراتیک و با توجه به سابقه تاریخی، توانسته است به ریاست جمهوری قدرتمند ترین کشور دنیا ، دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Donald Trump's phenomenon; an analysis of the Celebritization of Politicians in the age of mediatization of politics

نویسندگان [English]

  • Arash Beidollahkhani 1
  • Yaser Kahrazeh 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Sistan and Baluchestan, Iran.

چکیده [English]

In the age of mediatization of politics , the entertainment industry can easily produce content and hero for political environments. The current president of the United States, Donald Trump more than any electoral campaign owes media, movies, television shows, entertainment programs, and etc. This was a major reason of the success of Trump in the US presidential election. Therefore today, Tramp is mentioned as a celebrity politician or political superstar. The main focus of the present research is the conceptualization of celebrity politics and celebrities politicians by using the Donald Trump phenomenon. This paper examines the typology of the celebrity politics and celebrities politician by analyzing of coming of Tramp at the White House through analytical-descriptive methodology. The main question of this paper is Can Donald Trump be considered as a celebrity politician, regarding his electoral and political performance? The paper responds positively to this question and emphasizes that phenomenon of Donald Trump is a form of celebrity politician who, using media leverage, performance style and audience reception in a post-democratic environment for access presidential position and he has already managed to achieve the presidency of the world's most powerful country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • celebrity
  • Trump
  • politician
  • Media
  • Performance