نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان،ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

بازی‌های رایانه‌ای در جهان معاصر به ابزارهایی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای شکل دادن به اندیشه نسل جوان بدل شده‌اند. نمونه‌هایی از این بازی‌ها به موزه‌ها راه یافته‌اند؛ مبحث زیبایی‌شناسی بازی در محافل علمی پا گرفته است؛ و کشورهای گوناگون در تلاشند تا سهمی از بازار رو به رشد بازی‌سازی را از آن خود کنند، همچنین طراحی بازی‌های برگرفته از اسطوره یا تاریخ ملی طی دهه‌های گذشته یکی از بنیادهای سیاست‌گذاری فرهنگی در کشورهای توسعه‌یافته بوده است، زیرا بازی‌های رایانه‌ای از سویی به‌سبب رواج گسترده و تاثیرگذاری عمیق به رسانه‌ای مهم در جهان معاصر بدل شده‌اند و از سوی دیگر توانسته‌اند به گسترش فزاینده بحران‌ هویت در نسل جوان دامن بزنند. این پژوهش یک موردکاوی با رویکرد تحلیلی ـ تفسیری و با هدف توسعه‌ای است که داده‌های کیفی آن به‌شیوه اسنادی و موزه‌ای داده‌اندوزی شده‌اند. هدف اصلی این نوشتار پیشنهاد روشی برای بهره‌گیری از نقش‌مایه‌های ملی ایران در طراحی بازی‌های رایانه‌ای است. با بهره‌گیری از نظریه گشتالت بیانگرای آرنهایم، دسته‌بندی گونه‌های غوطه‌وری توسط ارمی و مایرا، و نیز کارکردشناسی سبک‌های گرافیکی و ابزارهای دیداری مورد استفاده در طراحی بازی توسط وو، این مقاله تلاش دارد راهبردی برای استفاده از نقش‌مایه‌های رایج در هنر باستانی ایران در طراحی بازی ارایه کند. بررسی آثار برگزیده که از سفالینه‌های هزاره چهارم پ.م شوش در موزه لوور برگرفته شده‌اند، نشان می‌دهد این نقش‌مایه‌ها در شیوه انتزاع سبک‌وار می‌توانند نیازهای گوناگون طراح همچون شخصیت‌پردازی، بافت‌سازی و نشانه‌پردازی را تامین سازند و خمیرمایه طراحی بازی‌های هویت‌مدار برپایه هنر ملی ایران باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study on Using the Motifs of Ancient Susa Ceramics in Computer Game Design

نویسندگان [English]

  • Sadreddin Taheri 1
  • Ahmad Mostafavi 2

1 Assistant Professor of Art Research Group,Art University of Isfahan, Isfahan,Iran

2 MA., Department of Art Studies, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan

چکیده [English]

Video games in modern world have become cultural, economic and political tools to shape the thought of the younger generation. Examples of these games have made their way to the museums; scientific circles have focused on game aesthetic; and different countries are trying to take part in the growing market of game design. This article is a feasibility study on using the ancient motifs of Iran’s national art as patterns of computer game design. Taking advantage of the views of scientists like Rudolf Arnheim, our most important purpose is to survey on abilities of the motifs of ancient Susa ceramics to convert to graphic patterns utilizable for game design. We gathered the research data in a library and museum survey. The study of selected works (retrieved from the collection of Susa ceramics from 4th millennium BC in the Louvre museum) shows that these motifs can be used in visual style of stylized abstraction to create various samples of characters, textures, items and icons. Utilizing them we will be able to design attractive video games based on our national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The art of ancient Susa
  • Video Games
  • Game design
  • Game aesthetic