نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س) قم، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت/ دانشگاه حضرت معصومه (س)/ قم/ ایران

3 دانشگاه تهران

چکیده

رسانه‌هـای اجتماعی به عنوان یک ابزار مؤثر در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فرصت‌های ارزشمند را ایجاد و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها خواهد شد و امروزه استراتژی‌ بنگاه‌ها برای تعامل با مشتریان و ایجاد روابط و همکاری با دیگر عناصر بازار با ظهور رسانه‌های اجتماعی تغییر داشته است. در طول دو دهه قبل، تحقیقات مربوط به رسانه‌های اجتماعی در حوزه کسب‌وکار به‌طور فزاینده‌ای افزایش‌یافته است ولیکن تاکنون مطالعه جامعی در رابطه با ارزش‌های تجاری رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت‌بندی آن‌ها صورت نگرفته است. لذا پ‍ژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک مطالعات در بازه زمانی سال‌های 2012 تا 2019، 57 مقاله انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مقالات منتخب مورد بررسی قرار گرفته و ارزش‌های تجاری اشاره شده در آن‌ها کدگذاری شدند. سپس ارزش‌های شناسایی‌شده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت‌بندی شدند به‌طوری‌که پنج طبقه اصلی ارزش تجاری شامل ارزش عملیاتی، ارزش مالی، ارزش استراتژیک، ارزش مشتری و در نهایت ارزش‌ دانشی/ اطلاعاتی به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. پژوهش حاضر هم از لحاظ یافته ها و هم از نظر روش شناسی در حوزه بکارگیری رسانه اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط دارای نوآوری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing social media business values in small and medium-sized businesses: A systematic review

نویسندگان [English]

  • reyhane assarian 1
  • Mona Jami Pour 2
  • Seyed Mohammadbagher Jafari 3

1 Master of Business Administration, Entrepreneurship, Hazrat Masoumeh University, Qom, iran.

2 Assistant professor of Hazrat-e Ma’soumeh University (HMU), Qom, Iran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Social media as an effective tool in small and medium businesses will create a wide range of valuable opportunities and significantly reduce costs. Today, the strategy of companies to interact with customers and build relationships and cooperation with other market elements has changed with the advent of social media. Is. Over the past two decades, business-related social media research has grown exponentially, but so far no comprehensive study has been conducted on the social values ​​of social media in small and medium-sized businesses and their prioritization. Therefore, the present study, by systematically reviewing the studies in the period from 2012 to 2019, 57 articles were selected and reviewed using the meta-combined method of selected articles and the commercial values ​​mentioned in them were coded. The identified values ​​were then prioritized using Shannon entropy method so that the five main categories of business value including operational value, financial value, strategic value, customer value and finally knowledge / information value were ranked first to fifth, respectively. The present study is innovative both in terms of findings and methodology in the field of using social media in small and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • small and medium businesses
  • commercial value