نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

این پژوهش در نظر دارد با بررسی شباهت‌های میان اجزای تشکیل دهنده‌ی قصه (روایت) در یک بازی رایانه‌ای به‌عنوان یک رسانه‌ی جدید بصریِ پرطرفدار؛ در پیوند با اجزای تشکیل‌دهنده‌ی قصص در قرآن، نشان دهد که می-توان با بهره‌مندی از محتوای این کتاب آسمانی برای خلق بازی‌‌های رایانه‌ای با محتوایی صحیح و قرآنی بهره بُرد. پژوهش حاضر به‌‌روش توصیفی و بر‌اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق منابع کتابخانه‌ای و نیز بررسی مشاهده‌ای، مورد تحلیل قرار گرفته است. یک بازی رایانه‌ای ترکیبی از فناوری و هنر تبلیغات- از هر نوع آن- است و بازیکنان (مخاطبان) هنگام اجرای هر بازی به طور ناخودآگاه، پیام‌های بسیاری را دریافت می‌کنند. اگر‌چه می‌توان اشتراکات فراوانی میان ساختار تشکیل دهنده‌ی قصه و روایت در یک بازی و یک روایت در قصص قرآن دریافت کرد، اما این ارزش‌گذاری کاربردی، به خصوص در قصص قرآن همواره هدفی جز رسیدن به خداوند و پرهیز از بدی‌ها نبوده است. از این‌رو در پایان هر قصه‌ی آن، افراد، نتیجه‌ای شفاف از پیام‌ها دریافت می‌کنند. زیرا زیربنای فکری و اجتماعی این قصص، آموزش و ترویج عقاید معرفتی و انسانی است که خود نکته‌ای قابل تامل در محتوای قصص قرآن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Visual Effects of Quranic Stories on Making Computer Games

نویسندگان [English]

  • Razieh Haghshenas 1
  • Mostafa Rostami 2
  • Mohammad Azamzadeh 2

1 M.A Student of Art Research, University of Mazandaran, , Babolsar, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Art Research, University of Mazandaran, , Babolsar, Iran.

چکیده [English]

A computer game is a mix of technology and the art of advertising, and players (audiences) receive various kinds of messages without notice. The way western countries use it to their desires. The purpose of this study is the similarity between a popular new visual media, whit the components of the Stories in the Qur'an. This research was analyzed descriptive method, using library and observational methods (sites and seeing and running some games). The result of the research shows that many commonities can be obtained from the story and narration of a game and narration in the Qur'ān's stories, this valuation always been the goal achieve God and avoid evil. The result of the research shows that although a lot of commons can be obtained from the story and narration of a game and narration in the Qur'ān's stories, this value has never been the goal but to achieve God and avoid evil. Hence, at the end of each story, people get clear results from the messages. Because the intellectual and social structure of the story, apart from the entertainment, the education and expansion of epistemic and human idea. But this point is ignored in most computer games in the current world, and each person (player) receives concepts from any game that is intended to be made by the makers of the game.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Computer Games"
  • "Content of Computer Games"
  • "Visual Effects of Quran"
  • "Quranic Stories"
قرآن کریم، ترجمۀ: مهدی الهی قمشه­ای (1386)، چاپ اول، قم: انتشارات آیین دانش.
آرین، آرمان؛ ناصحی، الهام. (1389). راهنمای بازی­نامه­­نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد ملی بازی­های رایانه­ای.
آشتیانی، مهرداد، خزانه­داری، مژگان. (1392). فرهنگ واژگان و دانشنامه ­ی تولید بازی‌های رایانه­ای. چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد ملی بازی­های رایانه ­ای.
امانی، رضا، خدادوستی؛ رخساره، لاهوتی؛ یگانه، فاطمه. (1393). «کارکرد شناسی ساختار تکرار در تصویر­پردازی­ های قرآن» (مطالعه موردی داستان حضرت موسی (ع))، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های ادبی قرآنی. بهار، دوره­ی 2، شماره 1، صص 120-99.
آیزنر، ویل. (1390). قصه­گویی و روایت بصری. مترجمان: آرش جلال­منش و بهمن شریفی، چاپ دوم، تهران: انتشارات فارابی.
بروجردی علوی، مهدخت؛ صدیق یزدچی، امیر سعید. (1396). (تأثیر فضای مـجازی بر هویت ملی و قومی در ایران)، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین. زمستان، سال 12، شماره 12، صص 88-110.
بلَکِر، اروین­آر. (1392). عناصر فیلم‌نامه‌نویسی. ترجمۀ: محمد گذرآبادی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات هرمس.
بنیاد­ ملی بازی­های­ رایانه­ ای. (1389)، رده ­بندی سنی بازی­های رایانه ­ای. چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد ملی بازی­های رایانه­ای.
حری، ابوالفضل. (1387). «احسن القصص/ رویکرد روایت­شناختی به قصص قرآن»، مجله نقد ادبی. تابستان، دوره ­ی اول، شماره­ی 2، صص 83-122.
دانکن، استفان­و. (1391). فیلم­نامه­نویسی ژانر. ترجمۀ: وحیداله موسوی، چاپ اول، تهران: انتشارات ساقی.
سیگر، لیندا. (1388). نگارش فیلم­نامه اقتباسی (نوشتن فیلمنامه از داستان و واقعیت). ترجمۀ: عباس اکبری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.
سیگر، لیندا. (1395). زیر­متن در فیلم­نامه: آنچه پنهان است. ترجمۀ: مهدی کیا، چاپ اول، تهران: نشر چشمه.
شلهارت، لورا. (1392). راهنمای علمی فیلم­نامه­نویسی. ترجمۀ­­: پدرام لعل­بخش، چاپ سوم، تهران: انتشارات افراز.
رضایی هفتادَر، غلام­عباس؛ علی­خواجه، شعیب. (1393). «پژوهش­نامه نقد ادبی و بلاغت». سال سوم. شماره (1). صص 71- 86.
عاملی، سید سعید­رضا. (1394). مطالعات دو فضایی شدن بازی­های رایانه­ای، رویکرد ارشی - بومی به بازی­ها. چاپ اول، ­­تهران: انتشارات امیر­کبیر.
علی­پور، احمد و همکاران. (1390). بازی­های رایانه­ای فرصت یا تهدید؟. چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
فاروقی­هندوالان،­ جلیل­اله؛ آسوده، زهره؛ حقدادی، عبدالرحیم. (1393). «انتقال معنی از طریق تصویر ذهنی درجزء سی­ام قرآن کریم»، فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی. بهار، شماره 1، صص 59-68.
کلانتری، ابراهیم. (1378). قرآن و چگونگی پاسخ­گویی به­نیاز زمانه. چاپ دوم، تهران: انتشارات صدف.
گانتر، بری. (1387). اثر بازی­های ویدئویی و رایانه­ای بر­کودکان. ترجمۀ­: سید حسن پورعابدی نایینی، چاپ اول، تهران: انتشارات جوانه رشد.
گله­باس، فرانتس. (1394). کارگردانی داستانی. ترجمۀ: داریوش نوروزی، شیوا زنگنه، چاپ اول، تهران: انتشارات فارابی.
لوبروتو، وینسنت. (1396). مدیریت طراحی فیلم. ترجمه: رضا مهدی­زاده و امیر هاشمی­ مهر، چاپ اول، تهران: انتشارات میردشتی.
مرعشی­پور، محمد­رضا. (1396). قصه­های قرآن. چاپ اول، تهران: انتشارات نیلوفر.
مقداد­صباغیان، جاوید؛ حُسنایی، محمدرضا. (1391). «بازی­های رایانه­ای در مقام هنری، بررسی و تحلیل وضعیت مواجهه با بازی­های رایانه­ ای به ­مثابه آثار هنری»، نشریه هنرهای­ زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی. پاییز و زمستان، دوره 17، شماره 2، 77- 69.
مهرابی، مقداد. (1396). «تأثیرات بازی­های دیجیتال بر پرخاشگری: بررسی رویکردهای مختلف و نتیجه ­گیری­ های متضاد»، فصلنامه مطالعات رسانه ­های نوین. زمستان، سال 3، شماره 12، صص 111-127.
وارتنبرگ، تامس؛ تامسون-­ جونز، کاترین. ­(1396). فلسفۀ فیلم و هنر دیجیتال. ترجمۀ: گلنار نریمانی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول.
ولف، یورگِن؛ کاکس، گُری. (1391). راهنمای نگارش فیلم‌نامه. ترجمۀ: عباس اکبری، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
Https://www.isna.ir/news (6 /9 /2018,22:00)