نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقاله پیش رو در پی تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت علیه زنان از سوی سلبریتی‌ها در فضای اینستاگرام است و از منظر جنسیت به عملکرد سلبریتی‌ها در مواجه با خشونت بروز یافته علیه زنان در محتوای منتشر شده‌ی صفحات آنها می پردازد. اینستاگرام شبکه اجتماعی تصویر محوری است که امروز بستر مساعدی برای ارتباط بین سلبریتی‌ها و مخاطبین آنها فارغ از محدودیت‌های رسمی است. بااقبال عمومی مردم نسبت به این گروه وتاثیر عمل آنها در جهت‌دهی به افکارورفتار جمعی، عملکرد آنها در مواجهه با انواع خشونت بروز یافته برعلیه زنان قابل تامل است. دراین مطالعه باروش پژوهشی کیفی ورویکرد تحلیل محتوا پست‌های منتشر شده در حساب های کاربری این افراد با محوریت خشونت علیه زنان بررسی شد. به این منظور 145 صفحه سلبریتی های فعال در اینستاگرام رصد وسه موضوع پرتکرار اسید پاشی، خودسوزی و اعمال خشونت بر زنان انتخاب شدند. 74پست تصویری مرتبط با این مضامین در قالب های عکس، ویدئو و طرح گرافیکی با توجه به عنصر جنسیت در محتوا وصاحبان صفحه تحلیل محتوایی شد. نتایج نشان می دهد: بازنشر خشونت از سوی سلبریتی ها نوعی همراهی و همدلی با افکار عمومی وآگاهی بخشی به گروه‌های مختلف مخاطبین است و به نوعی می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی این گروه تلقی شود. سلبریتی‌ها با انتشار محتوای حاوی خشونت علیه زنان در پی بازتولید خط خشونت نیستند. خشونت مبتنی برجنسیت موجب حساسیت بیشتر سلبریتی های زن بوده و این گروه پست های بیشتری در این موضوعات منتشر کردند. تاکید بر عناصر جنسیتی در محتوای تصاویر منتشر شده ملموس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Analysis Republishing Violence on Celebrities' Instagram Pages

نویسندگان [English]

  • Talat Sadat Kamali 1
  • Afsaneh Tavassoli 2

1 Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article to the analysis performance of celebrities in the face of violence against women in the published content of their pages. Instagram is a central image social network that today is a favorable platform for communication between celebrities and their audiences, regardless of official restrictions. With the general public perception of this group and the impact of their actions on directing collective thought and behavior, their performance in the face of all forms of violence against women is worth considering. using qualitative research method and content analysis approach, the posts published in the accounts of these people with the focus on violence against women were examined. 145 pages of active celebrities on Instagram were monitored and recurring topics of acid spraying, self-immolation and acts of violence against women were selected. 74 image posts form of photos, videos and graphic designs were analyzed according to the gender element in the content and the owners of the content analysis page. The results show that the republishing of violence by celebrities is a kind of accompaniment and empathy with public opinion and awareness of different groups and in a way, it can be considered part of the social responsibility of this group. Celebrities do not seek to reproduce the line of violence by publishing content containing violence against women. Gender-based violence has made female celebrities more sensitive, and the group has published more posts on the subject. The emphasis on gender elements is palpable in the content of published images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • celebrity
  • Gender Analysis
  • Violence Republishing
  • Violence against women
آبوت، پاملا؛ و والاس کلر. (1391) جامعه‌شناسی زنان. ترجمه: منیژه نجم عراقی، چاپ سوم، تهران، نشرنی.
اجتهادی، مصطفی؛ کشافی نیا، وحید (1398)."بررسی جامعه‌شناختی مخاطبان فرهنگ سلبریتی در اینستاگرام فارسی"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال پنجم، شماره 20.
بستان، حسین (1382)."نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم". پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.
خانیکی، هادی؛ باستانی، سوسن (1397). "مردم رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 14.
باستانی، سوسن؛ صالحی، مریم (1386). "سرمایه اجتماعی شبکه جنسیت: بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران"، نامه علوم اجتماعی، شماره 30.
برت، تری (1379). نقد عکس، ترجمه: اسماعیل عباسی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول.
برناردز، جان (1392)."درآمدی به مطالعات خانواده"، ترجمه: حسین قاضیان، تهران، نشرنی، چاپ چهارم.
بصیریان جهرمی، حسین (1395). "نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعه کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام)"، نشریه رسانه، سال 27، شماره 4.
حسنی، حسین؛ کلانتری، عبدالحسین، زمستان (1396). "تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران"، نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال هجدهم، شماره 72.
راودراد، اعظم؛ گیشنیزجانی، گلنار (1396). "گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌های کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 10.
رشیدی، صادق؛ صبوری‌نژاد، زهرا (1394). "ستارگان سینما و هویت آنلاین: مطالعه نشانه شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت (مطالعه موردی تصاویر منتشرشده در اینستاگرام الناز شاکردوست)"، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره 3.
رفیعی فر (1380). "خشونت علیه زنان، سازمان بهداشت جهانی"، تهران، تندیس، چاپ اول.
ریتزر، جورج (1392). "مبانی نظریه جامعه‌شناسی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن"، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران، ثالث، چاپ اول.
شاوردی، تهمینه؛ جعفرزاده پور، فروزنده (1396). "بررسی تفاوت شهرت حقیقی و مجازی و نقش رسانه‌ها در میزان شناخته‌شدگی افراد". فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال سوم، شماره 10.
شاه قاسمی، احسان (1397). "نامورسازها را دریابیم، سلبریتی و فرهنگ شهرت درجامعه ایرانی"، عصراندیشه، سال چهارم، شماره 19.
عبدالهی نژاد، علیرضا؛ مجلسی، نوشین بهار (1397). "خشونت کلامی در فضای مجازی مطالعه موردی اظهارنظرهای دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی"،  فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 13.
فلیک، اووه (1396). "درآمدی بر تحقیق کیفی"، ترجمه: هادی جلیلی، تهران، نشرنی، چاپ نهم.
کریپندروف، کلوس (1397). "تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی"، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران، نشرنی، چاپ یازدهم.
گیدنز، آنتونی (1370).  "پیامدهای مدرنیت"، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشرمرکز، چاپ اول.
محسنی، تبریزی (1381). "سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به‌منظور ساخت و ارائه یک مدل علمی توصیفی خشونت در ورزش"، دو فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، دانشگاه تهران شماره 19.
مقامی، امیر؛ عطاران، نادیا (1398). "حریم شخصی چهره‌های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛ بانگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر"، نشریه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، شماره 1.
ملاعباسی، محمد (1398). "آیا در دنیای آدم‌های مشهور شایسته‌سالاری حکم‌فرما است؟". نشریه ترجمان، شماره 11.
مقیمی، مریم؛ خانیکی، هادی؛ سلطانی، سید علی‌اصغر (1399). "تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه‌گانه نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام". مطالعات رسانه‌های نوین. دوره ششم، شماره 22. 71-97.
مولایی، محمدمهدی (1395). "گردش فرهنگ سلبریتی در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه فعالیت سلبریتی‌های ایرانی و هوادارانشان در اینستاگرام"، نشریه جامعه فرهنگ و رسانه، شماره 21.
مولایی، محمدمهدی (1397). "سلبریتیزه شدن جامعه ایرانی در بستر اینستاگرام"، عصر اندیشه، سال چهارم، شماره 19.
Brandy Dieterle, (2018). Celebrities, Fans, and Queering Gender Norms: ACritical Examination of Lady Gaga's, Nicki Minaj's,and Fans' Use of Instagram,University of central Florida.
Kellie E. Carlyle,Jeanine(2018).Suicide conversations on Instagram™: contagion or caring?, Journal of Communication in Healthcare Strategies, Media and Engagement in Global Health,Volume 11, 2018.
Michele Zappavigna(2016). Social media photography: construing subjectivity in Instagram images, Research Article. https://doi.org.
Nayar,P.K, (2009) Seeing stars:Spectacle,Socity and Celebrity Culture, Sage Publication India.
Nurbani Sabilla (2018),Symbolic Violence Based on Gender (Descriptive Study in Young Adult Instagram Users in Medan City), International Journal of Modern Trends in Social Sciences.
Rashed Almerri (2017) Exploring the role of Celebrities’ Instagram Accounts in changing the behaviour of consumers: Case study of Kuwait, College of Business, Art and social Sciences, Brunel University London.
Yi-Ting Huang (2018). Motives for Instagram Use and Topics of Interest among Young Adults, Chung Yuan Christian University, Taoyuan.
Yuheng Hu Lydia Manikonda (2010) What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types, Arizona State University.
 
استناد به این مقاله: کمالی، طلعت سادات.، توسلی، افسانه. (1401). تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت در صفحات اینستاگرام سلبریتی‌ها،  فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 8(29)، 395-435.
DOI: 10.22054/NMS.2022.62157.1244
 New Media Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..