نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

سوانح هوایی همیشه برای رسانه‌ها و افکارعمومی مهم‌اند، اما طی مناقشات سیاسی بین‌المللی اهمیت این رویدادها بیشتر می‌شود. سقوط هواپیمای پی‌اس 752 در 18 دی 98، به‌دلیل ارتباط‌با تنش مابین ایران و آمریکا، بدل‌به تیتر اول رسانه‌های دنیا شد. حتی، با گذشت بیش‌از دوسال، رسانه‌ها با تولید محتوا دربارۀ این رویداد و قربانیان آن، انعکاس واکنش کشورهای دخیل و قدرت‌های جهانی و پیوند آن با سایر مباحث مربوط‌‌به ایران، نظیر پروندۀ اتمی، حقوق بشر و اعتراضات داخلی، افکارعمومی را به‌ سمت‌وسوی مدنظر خود هدایت می‌کنند. از‌این‌رو، برای درک افکارعمومی داخلی و بین‌المللی و پیش‌بینی خط‌سیر تحولات مربوط‌به سانحه، مطالعۀ پوشش خبری رویداد در رسانه‌های شاخص جهان، ازجمله تلویزیون‌های خبری 24 ساعته که منبع خبری مخاطبان عام‌اند، مناسب است. مقالۀ حاضر، به‌روش تحلیل چهارچوب بررسی می‌کند که این رسانه‌ها، در مراحل مختلف، چه تصویری از رویداد سقوط پی‌اس 752 به مخاطبان دادند. بدین‌منظور، پژوهشگران تمام اخبار سقوط پی‌اس 752 را که از 18 تا 28 دی 1398 در وب‌سایت‌های بی‌بی‌سی‌فارسی، بی‌بی‌سی‌جهانی، شبکۀ‌خبر ایران، ایران‌اینترنشنال، راشاتودی، سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز و یورونیوز منتشر شده ‌بود گردآوردند. تعداد داده‌ها 663 و شامل تمام تیترها و لیدها بود. این پژوهش، با‌استفاده‌از چارچوب‌های ازپیش‌موجود و جدید، نشان می‌دهد که هریک از رسانه‌های مذکور کدام وجوه از رویداد را برجسته‌تر کردند و براساس این داده‌ها به مقایسۀ این رسانه‌ها و سیاست‌های آن‌ها می‌پردازد. نتایج این تحلیل در دو محور خلاصه می‌شود: 1. افزایش سطح توجه اغلب این شبکه‌ها پس‌از اعلام اصابت موشک و درعین‌حال تفاوت الگوی توجه آن‌ها؛ و 2. شناسایی سه رویکرد مبتنی‌بر برجسته‌سازی، محافظه‌کاری و حاشیه‌رانی در چارچوب‌بندی اخبار مذکور در شبکه‌های موردبررسی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Framing of the PS752 Plane Crash on the Websites of the World’s News TV Channels

نویسندگان [English]

  • lida kavousi
  • zarrin zardar

Assistant Professor, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Air accidents are always important to the media and public opinion, but during international political conflicts, the importance of these events increases. The crash of the Ukrainian PS 752 aircraft on 8 January 2020, because of its connection to the Iran-US tensions, became the top news headline of the world. Even now that more than two years have passed since the event, the media tries to steer public opinion in their own desired direction, by producing content about the air crash and its victims, reflecting the reactions of the countries involved and the world powers, and linking it to other issues related to Iran, such as the nuclear issue, human rights, and civil protests. Therefore, to understand national and international public opinion, and to predict the course of events, it’s appropriate to study the news coverage of the incident in the world's leading media, including 24-hour television news channels, which are the primary sources of news for the general public. Using the framework analysis methodology, this study examines the images that these media present to their audience about the PS752 incident, in different stages. Therefore, the researchers collected all the news of the incident, published on the websites of BBC Persian, BBC World, IRINN, Iran International, Russia Today, CNN, Fox News, and Euro News, from January 8 to 18, 2020. Finally, 663 news items were collected and the headlines and leads of this 663 data were analyzed. Using pre-existing and new frameworks, this study shows which aspects of the incident were highlighted by any of the mentioned media and based on this data, it compares these media and their policies. The results of this analysis can be summarized as follows: 1. Following the announcement of the missile strike, the level of attention to the incident increased in most of these networks, despite the differences in the patterns of attention; 2. Three approaches based on highlighting, conservatism, and marginalization were identified in framing the news of the incident in the studied media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PS752
  • plane crash
  • framework analysis
  • News
  • Website
  • news TV
زابلی‌زاده، اردشیر (1393). جنگ روایت‌ها. تهران: انتشارات سروش.
مهدی‌زاده، سیدمحمد؛ بروجردی علوی، مهدخت؛ عسگرزاده، سیدمحسن (1398). «چارچوب‌سازی رویدادهای خبری توسط خبرگزاری‌ها در پیام‌رسان تلگرام: تحلیل چارچوب خبری نطق رؤسای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مورد برجام». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. سال پنجم. شماره 19. پاییز 1398، 60-35.
مهدی زاده، سید محمد؛ علیزاده، عبدالرحمان (1392). «مقایسه برساخت رسانه‌ای منازعه سوریه در اخبار تلویزیونی صداوسیما ج.ا.ا و بی‌بی‌سی فارسی». فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 63. 79-34.
Alozie, E.)2005(. Sudan and South Africa: A framing analysis of Mail & Guardian Online’s coverage of Darfur. Ecquid Novi, vol. 26 (1): 63-84.
Arango, T., Bergman, R., & Hubbard, B. (2020). Qassim Suleimani, master of Iran’s intrigue, built a Shiite axis of power in Mideast. The New York Times, January 13, 2020. Accessed Feb 16, 2022. https://www.nytimes.com/2020/01/03/obituaries/qassem-soleimani-dead.html?searchResultPosition=1.
D’Angelo, P. & Kuypers, J.A. (2010). Doing news framing analysis: Empirical and theoretical perspectives. New York: Routledge.
De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. Information Design Journal & Document Design (13)1.
Du Plooy, G. M. (ed.) (1997). Introduction to Communication. Course Book 2. Communication Research. Cape Town: Juta.
Entman, R. M. (1991). Framing US coverage of international news: Contrasts in narratives of the KAL and Iran air incidents. Journal of Communication, 41 (4): 6–27.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of
Communication, 43 (4): 51–58.
Entman, R. M., Matthes, J., & Pellicano, L. (2009). Nature, sources, and effects of news framing. The handbook of journalism studies, 175-190.
Fourie, P.J. (ed.) (2001). Media Studies. Volume one: Institutions, Theories and Issues. Lansdowne: Juta.
Gamson, W. A., & Modigliani A. (1987). The changing culture of affirmative action. In Research in Political Sociology, edited by Braungart R. G., and Braungart, M. M., 137–177. Greenwich, CT: JAI Press.
Gamson, W. A., and Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. American Journal of Sociology, 95 (1): 1–37.
Gamson, W. (1992). Talking politics. New York: Cambridge University Press.
Gerken, F., Van Der Land, S. F., & Van Der Meer, T. G. (2016). Crisis in the air: An investigation of AirAsia’s crisis-response effectiveness based on frame alignment. Public Relations Review, 42 (5): 879–892.
Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge: Harvard University Press.
Henderson, J. C. (2003). Communicating in a crisis: Flight SQ 006. Tourism Management, 24 (3): 279–287.
Linström, M. and Marais, W. (2012) Qualitative news frame analysis: A methodology. Communitas, 17 21-38. Available from http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/3650/comm_v17_n1_a 9.pdf?sequence=3 [accessed 4 August 2019].
Lück, J., Wessler, H., Wozniak, A., & Lycarião, D. (2018). Counterbalancing global media frames with nationally colored narratives: A comparative study of news narratives and news framing in the climate change coverage of five countries. Journalism, 19(12), 1635-1656.
Moy, P., Tewksbury, D., & Rinke, E. M. (2016). Agenda-setting, priming, and framing. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.
Myslik, B., Khalitova, L., Zhang, T., Tarasevich, S., Kiousis, S., Mohr, T., Kim, J. Y., Turskakawa, A., Carroll, C., & Golan, G. (2019). Two tales of one crash: Intergovernmental media relations and agenda building during the Smolensk airplane crash. International Communication Gazette. DOI: 10.1177/1748048519853766.
Neuman, W.R., Just, M.R., & Crigler, A.N. (1992). Common knowledge: News and the construction of political meaning. Chicago: University of Chicago Press.
Oliver, M. B., Raney, A. A., & Bryant, J. (2020). Media effects: Advances in theory and research. 4th ed. New York, NY: Routledge.
Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: an approach to news discourse. Political Communication 10: 55-76.
Rodriguez-Toubes, D., & Dominguez-Lopez, Y. (2017). Social media in crisis communication: Germanwings Flight 4U9525. In Media and Metamedia Management. Edited by Freire, F. C., Rúas-Araújo, X., Martínez-Fernández, V. A., & López-García, X., 243–249. Cham: Springer.
Qing, C. 2000. Journalism as Politics: Reporting Hong Kong’s Handover in the Chinese Press. Journalism Studies 1(4): 665-678.
Rybalko, S. (2011). Russian dsaster coverage is no accident: How two Russian newspapers and their readers frame a Russian plane crash. Russian Journal of Communication, 4 (1–2): 53–71.
Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49(1): 103–122.
Semetko, H.A. & Valkenburg, P.M. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and television news. Journal of Communication, 50(2): 93 – 109.
Shayesteh, F., & Seo, H. (2021). Competing frames on social media: analysis of English and Farsi tweets on Iran plane crash. The Journal of International Communication. DOI: 10.1080/13216597.2021.1948439.
Tewksbury, D., Scheufele, D. A., Bryant, J., & Oliver, M. B. (2009). News framing theory and research. Media effects: Advances in theory and research, New York: Routledge.
Tuchman, G. (1978). Making news: A study in the construction of reality. New York: The Free Press.
Van Der Meer, T. G., & Verhoeven, P. (2013). Public framing organizational crisis situations: Social media versus news media. Public Relations Review, 39 (3): 229–231.
Van Der Meer, T. G., Kroon, A. C., Verhoeven, P., & Jonkman, J. (2019). Mediatization and the disproportionate attention to negative news: The case of airplane crashes. Journalism Studies, 20 (6): 783–803.
Warsihantari, N. K. D., & Putra, I. G. N. (2018). AirAsia crisis communications strategies and Malaysia Airlines: A content analysis. Journal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 3 (1): 18–27.
Wood, J.T. (2004). Communication Theories in Action: An introduction. 3rd edition. Canada: Thomson Wadsworth.
Zafra, N., & Maydell, E. (2018). Facing the void: A case study of Malaysia Airlines’ media relations and crisis communication during the MH370 disaster. Asia Pacific Public Relations Journal, 19: 41–65